Skip to main content
Sponsoroitu

Steinerkoulussa edetään leikistä luovaan ajatteluun 

Yhteisöllisyys, taiteellisuus ja erityisesti pienten lasten kanssa leikit ovat keskeisiä elementtejä steinerpedagogiikassa. Lapsilähtöinen opetus, ikäkausiajattelu ja kokemusperäinen oppiminen muodostavat vankan perustan lapsen kasvulle ja kehitykselle.
Sponsoroitu

Vikaaria rehtoreiden avuksi sijaisopettajapulassa

Koulut ja varhaiskasvatus kohtaavat jatkuvasti haasteita sijaisopettajien löytämisessä. Vanhat menetelmät, kuten nimilistojen kerääminen ja potentiaalisten sijaisten läpi soittaminen, ovat aikaa vieviä ja tehottomia.
Koulu

Digitalisaatio vahvistaa oppimisen yhdenvertaisuutta

Koulu on lapsille ja nuorille turvallinen ympäristö harjoitella elämässä tarvittavia digitaalisia taitoja. Digitaalisten palvelujen avulla voidaan opetussuunnitelman mukaisesti tukea oppijoiden yksilöllisiä tarpeita osana yhteisöä.