Skip to main content
Etusivu » Koulu » Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö on jokaisen oikeus
Koulu

Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö on jokaisen oikeus

Nykyään on yhä enemmän kysyntää viihtyisille ja riittävän rauhallisille opetus- ja oppimisympäristöille. Kuva: Getty Images

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n jäsenneuvontaan tulevien yhteydenottojen perusteella sisäilmaongelmat ovat edelleen suuri haaste kasvatus- ja opetusalalla.

Laki- ja työelämäpalveluiden erityisasiantuntija Sara Simberg OAJ:sta sanoo, että osalla opettajista on vaikeita ja pitkäkestoisia hengitystieoireita sekä muita työkykyyn olennaisesti vaikuttavia terveysongelmia työpaikan sisäilmaongelmien vuoksi. 

– Rakennusten sisäilmaongelmat lisäävät myös työyhteisöjen muuta työkuormitusta, mikä näkyy sairaspoissaoloina.

Koulurakennuksen sisäilmasto vaikuttaa Simbergin mukaan paitsi oppilaiden ja työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn, myös tilojen viihtyvyyteen ja oppimistuloksiin. 

– Siksi rakennusten käyttäjien terveyden ja hyvinvoinnin on oltava etusijalla uusien rakennusten suunnittelussa sekä rakennustavoissa ja -materiaaleissa. 

Sisäilmaongelmat syntyvät usein rakennusvaiheessa tapahtuvan virheen seurauksena. Simberg korostaa, että suunnittelussa tulisi ilmanvaihdon lisäksi huomioida myös rakennuksen kunnossapidon vaatimukset ja esimerkiksi tilojen siivottavuus. 

– Tämä on tärkeää niin kehittyvien lasten terveyden kannalta kuin jopa vuosikymmeniä samassa rakennuksessa työskentelevien opettajien työkyvyn kannalta. 

Työ- ja opiskelurauhaan kiinnitettävä enemmän huomiota

Simberg toivoo, että ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä rakennusten sisäilmaolosuhteet asetettaisiin tarkempaan seurantaan ja poikkeamat selvitetään matalalla kynnyksellä. 

– On myös rakennuksen omistajan edun mukaista, että sen kuntoa seurataan ja pidetään yllä aktiivisesti.

Nykyään on yhä enemmän kysyntää viihtyisille ja riittävän rauhallisille opetus- ja oppimisympäristöille, joissa kaikkien käyttäjien on turvallista ja terveellistä työskennellä. 

– Meluisa ja rauhaton ympäristö kuormittaa niin opettajia kuin oppijoitakin ja vaikeuttaa keskittymistä opetukseen, Simberg sanoo. 

OAJ:n saamien yhteydenottojen perusteella kaikki opettajat ja oppijat eivät edelleenkään saa toimia terveellisissä ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Simberg toisaalta iloitsee myös tietoon tulleista onnistumisista. 

– Hyvinvointi on lisääntynyt, kun ollaan siirrytty uusiin, toimiviin tiloihin. Tällä on merkittävä vaikutus paitsi käyttäjien työkykyyn ja terveyteen, myös viihtyvyyteen, oppimiseen ja koko koulun ilmapiiriin.

Next article