Etusivu » Koulu » Steinerkoulussa edetään leikistä luovaan ajatteluun 
Sponsoroitu

Ivan Punzo

luokanopettaja

Elias-koulu

Yhteisöllisyys, taiteellisuus ja erityisesti pienten lasten kanssa leikit ovat keskeisiä elementtejä steinerpedagogiikassa. Lapsilähtöinen opetus, ikäkausiajattelu ja kokemusperäinen oppiminen muodostavat vankan perustan lapsen kasvulle ja kehitykselle.

– Oppiminen on yhteinen prosessi, joka valmistaa lasta kohtaamaan maailman ja löytämään paikkansa sieltä. Pienet oppilaat ovat ryhmä yksilöitä, joiden kanssa lähdetään yhdessä rakentamaan koululuokkaa. Tavoitteena on, että lapsi kasvaa omaksi itsekseen ja löytää oman paikkansa. Yksilöityminen tapahtuu sosialisaation kautta, Elias-koulun luokanopettaja Ivan Punzo toteaa.

Yhteisöllisyys syntyy ja vahvistuu yhteisten kokemusten myötä, kun oppilaat osallistuvat aktiivisesti toimintaan sekä luokan sisällä että sen ulkopuolella.

Ei ainoastaan päällä, vaan myös käsillä ja sydämellä oppiminen

Jokaisella perusopetuksen vuosiluokalla on koko vuoden kattava opetussuunnitelman sisältöihin linkittyvä teema, joka integroidaan eri oppiaineisiin. Esimerkiksi kuudennella luokalla teemana on antiikin Rooma ja keskiaika. Oppitunnit sisältävät fyysistä työskentelyä, taiteellista ja leikkisää toimintaa sekä älyllisiä haasteita.

– Koulupäivän aikana opitaan kokemuksen kautta ja kehollisesti. Pelkkä faktojen kautta oppiminen jää pinnalliseksi, mutta kun oppisisällöt tuodaan tarinan kautta, niihin syntyy tunneside, jolloin ne voi kokea henkilökohtaisemmalla tasolla. Yksi oppilaani nauroi matematiikan tunnin jälkeen, että me vain leikittiin, mutta samalla siinä käytiin oppisisältöä läpi, kertoo Vantaan seudun steinerkoulun luokanopettaja Ville Luonuansuu.

– Estetiikka on enemmän kuin pelkästään kauniiden kuvien luomista; se yhdistää visuaalisen ja musikaalisen kokemuksen opittavaan asiaan. Kaikki pyritään tekemään oikealla, sopivalla rytmillä. Näin opetus ei ole tasapaksua vaan hengittävää. Kun edetään rauhallisesti ja ikätasoisesti, annetaan lapselle mahdollisuus oppia aina kehoon asti. Ei haeta pelkästään ajattelua, vaan opittava asia laskeutuu lapseen kokonaisvaltaisesti, Punzo kuvailee.

Jokainen saa olla oma itsensä

Pasi Salmela

opinto-ohjaaja

Helsingin Rudolf Steiner -koulu

Maria Virkkilä

apulaisrehtori

Espoon Steinerkoulu

Taideaineet eivät ainoastaan rikasta akateemisia opintoja vaan myös opettavat tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista ja käyttämään luovuutta ongelmien ratkaisemiseen.

– Tutkimukset osoittavat, että luova toiminta hyödyttää sekä ajattelutaitoja että hyvinvointia. Siksi myös tiedeaineopettajat liittävät opetukseensa toimintaa ja taidetta. Esimerkiksi biologian projektityö voidaan toteuttaa näytelmän tai musiikin muodossa perinteisen tutkielman sijaan. Opiskelijat tarttuvat mielellään kynään ja paperiin; luova piirtely edistää oppimista ja parantaa keskittymiskykyä, muistuttaa Helsingin Rudolf Steiner -koulun opinto-ohjaaja Pasi Salmela.

Steinerlukio sopii kaikille

– Moni nuori ei tiedä, että steinerlukio on kaikille avoin eikä vaadi aikaisempaa steinerkoulutusta. Opiskelijat sopeutuvat nopeasti, löytävät paikkansa ja rakentavat lukion omakseen, kertoo Espoon Steinerkoulun apulaisrehtori Maria Virkkilä.

– Ryhmäytymiseen panostetaan paljon. Lukion ensimmäisen luokan alussa järjestämme viikon mittaisen leirikoulun Lapissa, jotta voimme tehdä lukion aloituksesta helppoa ja kepeää. Stressiä vähentää myös se, että nuoret etenevät opinnoissaan oman tutun luokan kanssa ja saavat valmiiksi suunnitellut lukujärjestykset, sanoo Salmela.

Opettajien aito kiinnostus nuorten hyvinvointiin sekä välitön yhteistyö opettajien ja opiskelijoiden kesken luo turvallisen oppimisympäristön. Yhteinen tekeminen vahvistaa oppimista ja tekee opiskelusta mielekästä. Nuoria tuetaan heidän kasvussaan omaksi itsekseen.

– Yksi opiskelijoistamme kuvaili kokemustaan sanoen, että täällä opetetaan rakkaudella. Opettajat tuntevat opiskelijat ja kaikki nuoret kohdataan yksilöinä, Virkkilä toteaa.

Pääkaupunkiseudun steinerkoulut:

Elias-koulu on kyläkoulu keskellä Helsingin Eiraa. Se painottaa erityisesti taiteisiin ja taitoaineisiin. Elias-koulussa on yksi luokka-aste ensimmäisestä luokasta abiturientteihin.
eliaskoulu.fi

Espoon Steinerkoulu sijaitsee Olarissa ja siellä voi lukio-opintojen aikana suuntautua esimerkiksi elokuvailmaisuun.
espoonsteinerkoulu.fi
 
Helsingin Rudolf Steiner -koulu Ruskeasuolla on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, jossa on lukion yleislinjan lisäksi esittävän taiteen linja.
rudolfsteinerkoulu.fi

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors on ruotsinkielinen steinerkoulu ja -lukio Helsingin Rudolf Steiner -koulun kampuksella.
steiner.fi

Vantaan seudun steinerkoulu tarjoaa Vallinojalla oppilaille arvokkaita taitoja sekä kokemuksia luonnon kanssa työskentelystä. Syksyllä lukiossa käynnistyy Suomen ensimmäinen historialinja.
vantaansteinerkoulu.fi

Next article