Etusivu » Koulu » Opettajat tuovat luonnon ja inhimillisyyden oppimisen ytimeen
Sponsoroitu

Eeva Raunela

rehtori

Snellman-korkeakoulu

Hanna Oikarinen

ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Snellman-korkeakoulu

Pärjätäkseen kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa ja monimutkaistuvassa yhteiskunnassa lapset tarvitsevat luovuutta, kekseliäisyyttä, kriittistä ajattelua ja itsensä kehittämisen taitoja. Näitä samoja taitoja vaaditaan opettajilta.

– Steinerpedagogiikassa ihminen nähdään kokonaisena – kehollisena, ajattelevana ja tuntevana olentona. Tunnekasvatus on isossa roolissa koko koulupolulla, taiteen ja taidetyöskentelyn kautta opettajaopiskelijat kehittävät kykyä ymmärtää itseään ja muita, kertoo Snellman-korkeakoulun rehtori Eeva Raunela.

– Opettelemme havainnoimaan lasta itsenään niin varhaiskasvattaja- kuin luokanopettaja- ja eurytmian aineenopettajakoulutuksessakin, jotta osaamme tukea lapsen kaikkien puolien kehittymistä ja kasvamista. Avoin ja kunnioittava vuorovaikutus on olennainen osa terveellistä kasvuympäristöä, sanoo ylioppilaskunnan puheenjohtaja Hanna Oikarinen.

– Steinerpedagogiikka näkyy parhaiten juuri lapsen kohtaamisessa. Lapsi nähdään niin syvältä, että hän kokee tulleensa kuulluksi, vaikka ei osaisi vielä sanoittaa tarpeitaan, Raunela lisää.

Lapsi ja ihmisyys ovat läsnä opettajaopinnoissa

Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden työssä pysyvyys on hyvä. Luokanopettajat työskentelevät saman ryhmän kanssa jopa kahdeksan vuoden ajan.

– Yksi Snellman-korkeakoulun opintojen vahvuuksista on harjoittelun määrä. Toinen vahvuus on monialaisuus ja dialogisuus, päivässä on rytmi: tiedollista, taiteellista ja käytäntöä. Opiskelujen aikana on realisoitunut, kuinka merkityksellistä opettajan työ on, ja mikä rooli opettajalla on lapsen elämässä. Tämä antaa voimakkaan motivaation opiskeluun. Neljän vuoden opiskelujakson aikana koettu kehityskaari tukee paitsi ammatillista kasvua myös omaa luontosuhdetta sekä henkilökohtaista kehittymistä, mitä jatketaan valmistumisen jälkeenkin, Oikarinen toteaa.

Kiinnostuitko Snellman-korkeakoulusta?

Next article