Skip to main content
Etusivu » Koulu » Tavoitteena kauttaaltaan sivistynyt ihminen 
Koulu

Tavoitteena kauttaaltaan sivistynyt ihminen 

Steinerpedagogiikan vahvuus on pitkissä kaarissa. Pääkuvassa Kati Ylinampa ja alemmassa kuvassa Heini Bargum. Kuvat: Steinerkasvatuksen liitto

Steinerpedagogiikassa korostetaan leikin ja kokemuksellisuuden merkitystä lapsen ja nuoren oman polun löytämisessä.

Kuvassa Heini Bargum.

– Luovuus vahvistaa oppimista kaikissa oppiaineissa, kun osaksi jokapäiväistä oppimista otetaan mukaan toiminta, tunteet ja ajattelu. Pienillä lapsilla toiminta, aistit ja kokemukset herättävät tunteita, jotka synnyttävät ajattelua. Opetus on käytännönläheistä ja oppimista tapahtuu myös leikin ja metsäretkien aikana. Painotukset muuttuvat ikäkauden mukana, mutta ei aikuisillakaan päivän pitäisi olla pelkkää tiedon keskellä puurtamista, huomauttaa Helsingin Rudolf Steiner -koulun toisen luokan luokanopettaja Heini Bargum.

– Taito- ja taideaineet ovat hyvinvointioppiaineita, jotka tehostavat oppimista myös akateemisissa aineissa. Lukiossa opinnot ovat tietopainotteisempia, mutta opettajat ottavat aina mukaan tunne-elementin ja aktivoinnin, kuten elämänkerrallisia tarinoita, kertoo Kati Ylinampa, Oulun steinerkoulun apulaisrehtori ja Steinerkasvatuksen liiton hallituksen jäsen.

– Oppilaat kasvavat turvallisessa ympäristössä. Alakoulussa ovat oma luokkayhteisö ja lähimetsä, josta vähitellen uskaltaudutaan kauemmaksi. Oma luokka muodostuu voimavaraksi, jossa jokainen oppilas voi kokea olevansa pystyvä ja taitava. Tämän näkee hyvin seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisissa, jotka seisovat vahvoina yksilöinä tiiviissä ryhmässään. Ryhmä jatkaa vaikka yksilöt heräävät, Bargum toteaa.

Steiner elää ajassa

Steinerpedagogiikan vahvuus on pitkissä kaarissa. Tuttu luokanopettaja kulkee mukana usein kahdeksan vuotta, samat aineenopettajat voivat opettaa jopa kaksitoista. Opettajat ovat itsenäistyvien nuorten rinnallakulkijoita ja nuoret oppivat tunnistamaan omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa.

– On haaste pysyä rohkeasti oman pedagogiikkansa takana, kun maailma tuo eteen kaikenlaisia tilanteita ja kriisejä. Onneksi saamme tähän työkaluja opettajakoulutuksessa. Tuomme digitaalisen virran rinnalle luontosuhteen virtaa, joka tuntuu kehon joka solussa, Bargum pohtii.

Suomessa steinerkasvatusta on tarjolla varhaiskasvatuksesta ylioppilaaksi. Suomessa on 9 steinerlukiota, 24 steinerkoulua, 36 steinerpäiväkotia sekä opettajankoulutuslaitos. Steinerkouluissa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja steinerpedagogista opetussuunnitelmarunkoa.

Next article