Skip to main content
Etusivu » Koulu » Datan hyödyntäminen tehostaa koulukuljetuksia
Sponsoroitu

Ajantasainen tieto sekä sujuva viestintä koulujen, huoltajien ja liikennöitsijöiden välillä auttavat varmistamaan lapsille turvallisen ja aikataulussa pysyvän kuljetuksen.

– On tärkeää, että kaikki – huoltajat, kuljettajat ja koulu – saavat tietoa reaaliajassa. Perinteisesti listat on jaettu kuljettajille printtinä viikko- tai päivätasolla. Kun huoltajat pystyvät itse ilmoittamaan kuljettajalle poissaolosta ja tieto menee samalla koululle kyytiä vastaanottavalle aikuiselle, vältetään turhia ajoja ja odottelua, sanoo intoit Oy:n myyntipäällikkö Tony Mäkinen.

Digitalisaatio parantaa koulukuljetusten seurattavuutta ja mahdollistaa nopeat muutokset, kun kaikki tiedot ovat saatavilla samasta järjestelmästä. Tämä alentaa kustannuksia reittien optimoinnin ja turhien kuljetusten välttämisen kautta. Useiden liikennöitsijöiden toiminta kunnan alueella voi johtaa toiminnan pirstaloitumiseen, ja koska kunnilla ei usein ole logistiikka-alan asiantuntemusta, reitityksen ulkoistaminen liikennöitsijöille näyttäytyy helpompana vaihtoehtona. Ottamalla kokonaisvastuun kuljetusten suunnittelusta ja hallinnasta, kunta voi kuitenkin saavuttaa merkittäviä säästöjä ja lisätä kuljetusten sujuvuutta.

Movit liikuttaa jo yli kahtakymmentätuhatta koululaista

– Me tarjoamme työkaluja, jotka yksinkertaistavat merkittävästi koulukuljetusten suunnittelua kunnissa. Tavoitteenamme on muuttaa reittien suunnittelu ja hallinnointi suoraviivaiseksi prosessiksi, joka ei enää vaadi Excel-taulukoita ja Google Mapsin selaamista. Kehittämämme digitaalinen ratkaisu mahdollistaa intuitiivisen suunnitteluprosessin. Pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen hallintatyökalun koulukuljetuspäätöksenteosta lähtien. Prosessi etenee kolmessa vaiheessa: ensin oppilaiden tiedot syötetään järjestelmään, jonka jälkeen se automaattisesti tunnistaa, kenen kävelymatka kouluun ylittää sallitun rajan. Seuraavaksi määrittelemme ne, jotka voivat matkustaa linja-autolla ja lopulta luomme taksireitit niille oppilaille, jotka tarvitsevat muun kuljetusmuodon, kertoo intoit Oy:n myyntijohtaja Kari Savolainen.

Joissain kunnissa luotetaan vielä perinteisiin menetelmiin, kuten karttoihin ja nuppineuloihin. Kuitenkin yli kaksikymmentä kuntaa on jo siirtynyt käyttämään intoit:n Movit-järjestelmää, mikä mahdollistaa heille pääsyn reaaliaikaiseen tietoon kuljetusten toteutumisesta, kattavat raportit sekä sujuvan viestinnän.

– Koko prosessin hoitaminen digitaalisesti yhdellä ohjelmistolla sekä muutosten hallinta ovat vahvuuksiamme. Olemme tuomassa Movitiin paljon uusia ominaisuuksia prosessin alkuun eli päätöksentekoon ja koulukuljetusten suunnittelun ensimmäisiin vaiheisiin, tämä sujuvoittaa koko kouluvuoden läpivientiä. Kuljettajat hyödyntävät digitaalisia päätelaitteita, joiden avulla he näkevät oppilaiden ajolistat ja mahdolliset muutokset reaaliajassa, täydentää Mäkinen.

Movitin avoimet rajapinnat ja kaksisuuntaiset integraatiot muihin järjestelmiin, kuten oppilashallinnon ohjelmistoihin sekä erilaisiin taksialan ohjelmistoihin tekevät suunnittelusta ja päätöksenteosta entistä saumattomampaa ja tehokkaampaa.

– Haluamme rohkaista kuntia ottamaan haltuun koko prosessin. Movit on erittäin helppokäyttöinen työkalu, joka mahdollistaa prosessin ohjaamisen datan perusteella, Mäkinen toteaa.

intoit Oy on koulukuljetusten suunnittelun markkinajohtaja. Movit yhdistää kunnat, koulut, huoltajat ja liikennöitsijät sekä tuo:

• Prosesseihin kokonaisvaltaista hallintaa ja helppoutta.
• Lisäksi tiedolla johtaminen auttaa tehostamaan toimintaa ja säästämään kustannuksia.

Lue lisää koulukuljetuspalveluista

Next article