Skip to main content
Etusivu » Vastuullinen kuluttaja » Luomu on luonnollisinta ruokaa
Luomu

Luomu on luonnollisinta ruokaa

Kuva: Unsplash

Luomutuotteiden saatavuus kaupoissa on kasvanut. Ja niiden myynti kasvoi 14 prosenttia viime vuonna.

Suomalaisesta peltoalasta luomutuotannossa on 10 prosenttia, ja luomutiloja on noin 4 500. Luomumerkkiä saa käyttää vain sertifioiduille tuotteille, joiden tuotantoketju on valvottu niin maatilalla kuin elintarvikejalostuksessakin. Toimintaa valvoo elintarviketurvallisuusvirasto, Evira.

Puhdas ruoka puhtaasta pellosta

– Luomutuotannossa ei käytetä keinolannoitteita ja torjunta-aineita eikä valmistusprosesseissa keinotekoisia väriaineita. Nämä ovat asioita, jotka kuluttajan on hyvä tiedostaa, kun valitsee kauppakassin sisältöä, toiminnanjohtaja Elisa Niemi Luomuliitosta kertoo.

Tavanomainen lannoitus aiheuttaa korkeita nitraatti ja nitriitti pitoisuuksia, jotka ovat luonnollisia typen kiertokulkuun liittyviä yhdisteitä. Niille altistutaan tyypillisesti kasvisten ja talousveden kautta. Nitraattia käytetään säilöntäaineena estämään haitallista mikrobikasvustoa, joka voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen, lähinnä teollisesti tuotetuissa lihajalosteissa ja juustotuotteissa. Yhdisteillä epäillään kuitenkin olevan yhteys muun muassa diabeteksen ja sepelvaltimotaudin riskeihin, vaikka suoraa yhteyttä ei ole toistaiseksi pystytty todentamaan. Luomutuotteista varsinkin kasviksia  suositellaankin erittäin alhaisten nitraatti ja nitriitti pitoisuuksien vuoksi varsinkin kasvuikäisille.

Luomu on viljelytapa, jossa pellon kasvukykyä pidetään yllä muun muassa vuoroviljelyllä: peltolohkoilla kasvatetaan vuosittain eri lajeja, ja näin ennaltaehkäistään kasvitauteja ja rikkakasveja. Typensitojakasveina käytetään esimerkiksi apilaa, joka on eläinten rehuna erinomaista.

Luomutuotannossa hyödynnetään eloperäisiä lannoitteita, kuten kompostia ja lantaa. Pellon pieneliöstö, kastemadot ja ötökät, muokkaavat pellon rakennetta paremmaksi, silloin maaperä sitoo vettä enemmän, ja ravinteet ne eivät valu ojiin. Yhdessä nämä ylläpitävät maanperän viljavuutta ja lisäävät hiilivarastoja. Keinolannoituksella taas maaperän typpi ja fosfori lisääntyvät, ja hiilivarastot köyhtyvät.

– Ilmastonmuutoksen syynä on, että hiiltä on siirtynyt ilmakehään. Luomu voi jopa ratkaista ilmastokysymyksen, Niemi arvioi.

Olet sitä mitä syöt

Myös Suomessa tuotetussa ruoassa on torjunta-ainejäämiä. Ei ole merkityksetöntä, mitä tuotteita valitsee kaupasta. Luomun puhtaus on valvottua.

Elintarvikejalostuksessa käytettävät väri- ja lisäaineet sekä torjunta-ainejäämät siirtyvät ruoan mukana ihmisiin. Tutkimukset osoittavat, että hormonijärjestelmä on erityisen altis vierasaineille. Seuraukset voivat olla pitkäaikaisia. Hedelmällisyyden heikentyminen voi näkyä vasta toisessa sukupolvessa. Autoimmuunisairauksien lisääntymisellä voi olla yhteyksiä ruoan haitta-aineisiin.

Allergioista osa liittyy lisäaineisiin ja vierasaineista voi olla haittaa ihmiskeholle, vaikka ne eivät aiheuttaisikaan välitöntä havaittavaa reaktiota. Moni haluaakin vähentää kemikaalikuormaa, jolle altistuu ruoka-aineissa.

Se, mitä suuhun laitetaan, ei ole samantekevää. Sairauksien ilmetessä ruoka-aineiden arviointi voi olla viisas päätös.

Next article