Skip to main content
Etusivu » Koulu » Jokainen lapsi tarvitsee positiivista palautetta
Sponsoroitu

Aivotoiminnan rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta johtuvat neuropsykiatriset haasteet koskettavat jokaista koululuokkaa, perhepiiriä ja lähes kaikkia työyhteisöjä. Jopa 20 prosenttia väestöstä arvellaan olevan neuroepätyypillisiä.

– Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tekevät töitä suurella sydämellä, mutta he kokevat tarvitsevansa lisätietämystä ja ymmärrystä neuromoninaisuuden tukemiseen. Tiedämme kokemuksesta, miten erityispiirteiden huomioiminen ja oikeanlainen tuki ovat avainasemassa oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta, kertoo Kirsi Pajunen, toinen Oppiko Oy:n perustajista.

– Positiivisen palautteen ja kannustuksen myötä lapsi oppii tunnistamaan omat vahvuutensa, mikä on tärkeää itsearvostuksen kehittymiselle. Kun lapsi kokee onnistumisia ja ymmärtää, että hänen ponnisteluillaan on merkitystä, motivaatio sekä halu oppia ja kokeilla uusia asioita kasvaa, jatkaa toinen perustaja Suvi Viiala.

Oikeanlaisista tukitoimista hyötyvät kaikki. Kun ympäristö on sellainen, jossa jokainen voi kokea olevansa arvostettu ja ymmärretty, edistetään kaikkien lasten kasvua ja kehitystä.

Vain hyvinvoiva lapsi voi oppia

Hyvinvointitaitojen opettaminen tulisi olla keskiössä kaikessa tekemisessä. Esimerkiksi tunnetaitojen, vuorovaikutustaitojen tai vahvuustaitojen opettaminen luo sellaista pääomaa, jota kaikki elämässämme tarvitsemme. Kun elämänhallinnan kannalta tärkeät taidot on opittu, on siihen helpompi rakentaa päälle myös akateemista osaamista. Hyvinvoivana on mahdollista löytää oma potentiaalinsa.

Tietoisuuden lisääminen neuromoninaisuudesta on investointi tulevaisuuteen. Se:

– vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
– edistää oppimista
– lisää ammattilaisten työhyvinvointia
– antaa yrityksille kilpailuetua työmarkkinoilla

Kiinnostuitko? – Lue lisää!

Oppiko Oy tarjoaa koulutuksia, valmennuksia ja coachingia neuromoninaisuuden ymmärtämiseen ja tukemiseen niin oppilaitoksille, yrityksille kuin yksityishenkilöillekin.

Next article