Etusivu » Turvallisuus » Turvallisesti työpaikalla
Turvallisuus

Turvallisesti työpaikalla

Kuva: Getty Images

Kysyimme Suomen palopäällystöliiton koulutusjohtaja Tomi Timoselta työturvallisuudesta.

Mitkä ovat tyypillisimmät työpaikan turvallisuusriskit?

Työpaikoilla, samoin kuin kodeissa suurimmat paloturvallisuusriskit liittyvät ihmisten toimintaan ja vikaantuviin sähkölaitteisiin tai sähköasennuksiin. Työpaikalla korostuvat myös erilaiset kiinteistöön kohdistuvat muutostyöt, joihin liittyy esimerkiksi tulityötä. Yritysten kiinteistöt ja julkiset rakennukset ovat alttiita tahallisille ilkivaltaisille teoille.

Miten riskit voidaan tunnistaa?

Riskien tunnistaminen ja vähentäminen edellyttävät toimivaa, koko henkilöstölle jalkautettua turvallisuuskulttuuria, joka näkyy turvallisuusjohtamisena, henkilöstön turvallisuuskoulutuksena ja systemaattisena dokumentoituna riskien tunnistamisena.

Mitä voidaan tehdä, jotta riskit eivät toteutuisi?

Hyvä esimerkki toimivasta turvallisuuskulttuurista on alhainen raportointikynnys turvallisuuteen liittyvissä poikkeamailmoituksissa, kuten työturvallisuuteen liittyvissä läheltä piti -tilanteissa. Toimiva turvallisuuskulttuuri edellyttää koko henkilöstön ottamista mukaan turvallisuuden kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Millaista turvallisuuskoulutusta työpaikoilla tarvitaan?

Koko henkilöstöllä tulee olla selkeä käsitys turvallisuustoiminnan organisoinnista ja omasta roolistaan turvallisuuden ylläpidossa. Pelkkä kansiossa oleva pelastussuunnitelma ei auta. Toimintaohjeiden toimivuutta tulee säännöllisesti testata harjoituksilla, kuten erilaisilla poistumisharjoituksilla. Myös turvallisuuskävelyt ovat oivallinen tapa osallistaa henkilöstöä turvallisuuden kehittämiseen.

Anni Korhonen, [email protected]

Next article