Etusivu » Turvallisuus » Turvallisesti työpaikalla
Työturvallisuus

Turvallisesti työpaikalla

Kuva: Getty Images

Kysyimme Suomen palopäällystöliiton koulutusjohtaja Tomi Timoselta työturvallisuudesta, mitkä ovat muun muassa tyypillisimpiä riskejä ja voidaanko niiden tapahtumiseen varautua jotenkin?

Mitkä ovat tyypillisimmät työpaikan turvallisuusriskit?

Työpaikoilla, samoin kuin kodeissa suurimmat paloturvallisuusriskit liittyvät ihmisten toimintaan ja vikaantuviin sähkölaitteisiin tai sähköasennuksiin. Työpaikalla korostuvat myös erilaiset kiinteistöön kohdistuvat muutostyöt, joihin liittyy esimerkiksi tulityötä. Yritysten kiinteistöt ja julkiset rakennukset ovat myös alttiita tahallisille ilkivaltaisille teoille enemmän kuin yksityishenkilöiden asunnot.

Miten erilaiset riskit voidaan tunnistaa?

Riskien tunnistaminen ja vähentäminen edellyttävät toimivaa, koko henkilöstölle jalkautettua turvallisuuskulttuuria, joka näkyy työpaikan turvallisuusjohtamisena, henkilöstön säännöllisenä turvallisuuskoulutuksena ja systemaattisena dokumentoituna riskien tunnistamisena.

Lue myös: Osaaminen ja yhteistoiminta ovat työturvallisuusriskien hallinnan avaintekijät

Mitä työpaikalla voidaan tehdä, jotta riskit eivät toteutuisi?

Hyvä esimerkki toimivasta työpaikan turvallisuuskulttuurista on alhainen raportointikynnys turvallisuuteen liittyvissä poikkeamailmoituksissa, kuten työturvallisuuteen liittyvissä läheltä piti -tilanteissa. Toimiva turvallisuuskulttuuri edellyttää koko henkilöstön ottamista mukaan turvallisuuden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Työpaikan turvallisuudesta tulee keskustella henkilöstön kanssa, ja aiheesta pitää järjestää koulutuksia.

Millaista turvallisuuskoulutusta työpaikoilla tarvitaan?

Koko henkilöstöllä tulee olla selkeä käsitys työpaikkansa turvallisuustoiminnan organisoinnista ja omasta roolistaan työpaikan turvallisuuden ylläpidossa. Pelkkä kansiossa oleva pelastussuunnitelma ei auta jos kukaan ei tiedä miten vaaratilanteessa tulisi toimia.

Tehtyjen toimintaohjeiden toimivuutta tulee säännöllisesti testata harjoituksilla, kuten erilaisilla poistumisharjoituksilla ja palovaroittimien testauksilla. Näin pystytään myös tunnistamaan niissä olevia puutteita ja mahdollisia kehityskohtia. Myös turvallisuuskävelyt ovat oivallinen tapa osallistaa henkilöstöä työpaikan yleisen turvallisuuden kehittämiseen.

Next article