Etusivu » Turvallisuus » Osaaminen ja yhteistoiminta ovat työturvallisuusriskien hallinnan avaintekijät
Työturvallisuus

Osaaminen ja yhteistoiminta ovat työturvallisuusriskien hallinnan avaintekijät

tyoturvallisuusriskien-hallinta
tyoturvallisuusriskien-hallinta
Työturvallisuusriskien hallinta lähtee vaara- tekijöiden tunnistamisesta. Kuvat: Getty Images ja Mikael Ahlfors

Rauno Hanhela

toimitusjohtaja, Työturvallisuuskeskus

Hyvin toimivan työturvallisuuskulttuurin avaintekijöitä ovat luottamus, motivaatio, sitoutuminen ja vastuunotto.

Työturvallisuusriskien hallinta lähtee vaaratekijöiden tunnistamisesta. Jokaisen työntekijän on tunnettava työhönsä liittyvät vaarat ja osattava tunnistaa vaaratilanteet, aloittaa Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja Rauno Hanhela.

– Uuden työntekijän aloittaessa ja uusia työtehtäviä käynnistettäessä on tunnistettava turvallisuusriskit ja katsottava, että ne ovat hyvin hallinnassa. Perehdytys ja työhön opastus ovat erittäin tärkeitä. Myös vanhat työntekijät on perehdytettävä turvallisuusriskeihin tilanteiden, esimerkiksi käytettävien kemikaalien, vaihtuessa.

Hanhela muistuttaa esimiehen velvollisuudesta valvoa ohjeiden noudattamista ja sitä, että tilanteisiin ja osaamiseen puututaan tarvittaessa aktiivisesti. Toimintatapojen ja ohjeiden tulisi olla niin selkeät, että esimiesten on helppo toimia niiden varassa. Tavoitteena on kulttuuri, jossa joka tasolla vallitsee oikea asenne: turvallisuus ensin. Tämä ulottuu jopa alihankkijoihin ja asiakkaisiinkin.

– Yksi tämän päivän isoja haasteita on töiden turvallinen yhteensovittaminen. Työmaalla työskentelee usein monta yritystä yhtä aikaa ja tämä vaatii osaamista etenkin työnjohdolta. Työturvallisuuskortit ja perehdytys yhteisiin pelisääntöihin ovat tässä tärkeitä.

Tulevaisuudessa Hanhela arvelee pienten työpaikkojen merkityksen kasvavan, sillä niihin syntyvät uudet työpaikat. Suurten yritysten käyttäessä niitä alihankkijoina, pienten tukeminen on tärkeää halutun turvallisuustason varmistamiseksi. Tilaajayritykset voisivat huolehtia siitä, että kaikkien mukanaolijoiden turvallisuustaso on riittävä.

Lue myös: Turvallisesti työpaikalla

Yhteistoiminta syntyy osallistamisella

Työelämän jatkuva, nopea muutos edellyttää Hanhelan mukaan työturvallisuudelta kokonaisvaltaista kulttuuria. Riskejä on kyettävä arvioimaan nopeasti ja tämä onnistuu vain silloin, jos turvallisuuskulttuuri on kiinteä osa organisaation johtamista ja koko henkilöstön toimintaa.

Osallistaminen on avainsana, kun tavoitellaan sitoutumista yhteistoimintaan riskien hallitsemiseksi. Kun työntekijät otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, heidän on helpompi sitoutua päätöksiin.

– Tavoitteena on luoda positiivinen ketju, johon kuuluvat luottamus, motivaatio, sitoutuminen ja vastuunotto. Tämä onnistuu järjestämällä mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen. Kannattaa lähteä liikkeelle myönteisestä ihmiskäsityksestä, niin pääsee ratkaisuihin paremmin, kuin puimalla jonkun taitamattomuutta tai haluttomuutta toimia oikein. Kun toimintakulttuuri ja ilmapiiri ovat kunnossa, ne vaikuttavat myönteisesti arjen työntekoon ja yrityksen tulokseen.

Next article