Etusivu » Turvallisuus » Puolustusvoimien henkilöstön suorituskyky takaa turvallisen Suomen
Sponsoroitu

Ville Viita

Upseeriliiton puheenjohtaja, everstiluutnantti

Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12 muistamme sotaveteraaneja. Yhtä lailla meidän on muistettava nykypäivän sotilaita, jotka tuovat turvaa meille suomalaisille ja puolustavat isänmaatamme.

Suomen on vahvistettava edelleen varautumistaan ja maanpuolustuskykyään lisäämällä puolustuksen resursseja. Ykköstehtävämme on huolehtia valmiudesta kaikissa tilanteissa.

Materiaalisen valmiuden määrärahoja on kasvatettu. Se ei yksin riitä, vaan on myös varmistettava suorituskyky niin henkilöstön riittävän määrän ja osaamisen kuin työssä jaksamisen ja palautumisenkin osalta.

– Puolustusvoimien henkilöstö on sotilaallisen puolustuksen kivijalka. Kotimaan ja kansainvälisistä tehtävistä suoriutuminen on varmistettava kaikissa valmiustiloissa, muistuttaa Upseeriliiton puheenjohtaja, everstiluutnantti Ville Viita.

Henkilöstön aseman ja työssäjaksamisen parantaminen edellyttää Puolustusvoimissa käytössä olevan työlainsäädännön uudistamista. Lisäksi puolustuskyvystä huolehtiminen ja lisääntyvät kansainväliset tehtävät edellyttävät henkilöstömäärän lisäämistä.

– Tällä hetkellä upseerien osalta henkilöstövaje on 300–350. Jatkossa vajetta kasvattaa Nato-jäsenyyden tuomat tehtävät 100–150 upseerilla. Puolustusvoimat tarvitsee tuhat työntekijää lisää, joista 500 upseereja, Viita sanoo.

Nato-Suomen on panostettava kansainvälisiin tehtäviin

Suomen kansallista puolustuskykyä vahvistetaan kansainvälisellä puolustusyhteistyöllä sovittamalla puolustus osaksi Naton yhteistä puolustusta. Nato-jäsenyys muuttaa rakenteita ja tehtäviä kotimaassa ja ulkomailla.

Nato-jäsenyys muuttaa myös Puolustusvoimien henkilöstön asemaa ja tehtäviä. Henkilöstön rekrytointi Naton komentorakenteeseen on jo aloitettu.

Kansainvälisten tehtävien ja kriisinhallinnan palvelussuhteen ehdot on oltava kannustavat ja houkuttelevat. Natoon ei voida mennä “takki auki”.

– On huolehdittava, että palvelussuhteen ehdot kannustavat kansainvälisiin tehtäviin. Ne on sovittava tarkoituksenmukaisiksi ja kannustaviksi heti Nato-jäsenyyden alussa. Lisäksi on tuettava kansainväliseen tehtävään tai sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuvan sotilaan perhettä, Viita muistuttaa.

Suomen sotilaallisen puolustuksen toimintaedellytykset turvataan panostamalla Puolustusvoimien henkilöstön työssäjaksamiseen, määrän ja osaamisen riittävyyteen sekä kannustamalla kansainvälisiin tehtäviin, kiteyttää Viita.


Samoin kuin isänmaa tarvitsee upseerinsa
myös upseeri tarvitsee puolustajansa

Next article