Skip to main content
Etusivu » Turvallisuus » ”Mitä lotat nyt tekisivät?” – Lottien arjen neuvokkuus inspiroi ja innostaa
Sponsoroitu

Kun Venäjä hyökkäsi itsenäiseen Ukrainaan helmikuussa, alkoivat pian puhelimet Lotta Svärd Säätiössä soida. Kuinka lottiin voisi liittyä?

Sota Euroopassa huolestuttaa ja pelottaa. Se herättää meissä halun auttaa ja tarpeen varautua. Monille varautuminen tuo mieleen lotat ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen.

– Lottajärjestö lakkautettiin Moskovan välirauhan ehtojen mukaisesti vuonna 1944, joten lottiin ei voi enää liittyä, kertoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen.

– Mutta omaa kriisinkestävyyttään voi vahvistaa monin tavoin ja vapaaehtoista maanpuolustusta harjoittaa vaikkapa Naisten Valmiusliiton ja Maanpuolustuskoulutus MPK:n järjestämillä kursseilla, jatkaa Nurminen.

Lotta Svärd Säätiö tukee taloudellisesti järjestöjä, jotka tarjoavat vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta naisille, ja tekee aktiivisesti yhteistyötä myös muiden maanpuolustusta lähellä olevien toimijoiden kanssa. Kursseille on kysyntää yli tarjonnan ja siksi ensi vuoden rahoitusta on kasvatettu.

Nuoremmat sukupolvet voivat ottaa mallia lotista

Lotta Svärd Säätiön tehtävänä on siirtää lottien perintö – arjen neuvokkuus ja valmius, tiedot ja taidot, rohkeus ja asenne – seuraaville sukupolville. Lotat olivat merkittävässä roolissa sekä sodan aikana että sodan jälkeen itsenäistä Suomea rakennettaessa.

– Lottien arjen neuvokkuus on jotain niin ainutlaatuista, että siitä riittää inspiraatiota yhä edelleen. Lotat osasivat toimia vaikeissakin oloissa käytännöllisesti, järkevästi ja vastuullisesti, kertoo Nurminen.

– Arkisia pulmia Lotta Svärd Säätiössä ratkoessamme kysymmekin usein toisiltamme mitä lotat nyt, tässä ajassa ja tilanteessa tekisivät? Hyvä ratkaisu pulmaan löytyy joka kerta, jatkaa Nurminen.

Tiedot ja taidot tuovat turvaa kriisitilanteissa

Lotta Svärd Säätiö vahvistaa osaltaan yhteiskunnan resilienssiä tukemalla vapaaehtoista maanpuolustusta sekä lahjoittamalla rahaa toimijoille, jotka puolestaan auttavat kriisin kohdanneita suomalaisia. Säätiössä kannustetaan myös jokaista ihmistä pohtimaan itse omaa kriisinkestävyyttään ja harjoittamaan valmiustaitojaan.

– Omaa kriisivalmiuttaan kannattaa ylläpitää ja vahvistaa osallistumalla erilaisille kursseille ja luennoille sekä pitämällä itsestään ja lähimmäisistään huolta. Kriisin kohdatessa tieto on valttia: kun osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla, pysyy paremmin turvassa ja mielikin rauhoittuu, neuvoo Nurminen.

Lotta Svärd Säätiö

• Lottien vuonna 1944 perustama säätiö
• Isänmaallisia arvoja kunnioittava, eettisesti toimiva yhteiskuntavastuun kantaja ja hyväntekijä
• Vuosina 1921–1944 toimineen lottajärjestön huolto- ja avustustyön perillinen
• Avustaa ja kuntouttaa lottia ja pikkulottia
• Huoltaa ja avustaa Suomen kansalaisuutta olevia, sodan tai muun kriisin takia kärsimään joutuneita
• Avustaa lapsia ja nuoria
• Avustaa naisten kouluttamista kriisien varalle
• Vaalii lottaperinteitä ja ylläpitää Lottamuseota

Lisää tietoa Lotta Svärd Säätiön toiminnasta

Next article