Etusivu » Turvallisuus » Maanpuolustustahto on oleellinen osa Suomen puolustusta
Maanpuolustus

Maanpuolustustahto on oleellinen osa Suomen puolustusta

Yksi Suomen puolustusjärjestelmän neljästä pilarista on vahva maanpuolustustahto. Kuva: Getty Images

Eero Svanberg

vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti

Yksi Suomen puolustusjärjestelmän neljästä pilarista on vahva maanpuolustustahto. Muita ovat yleinen asevelvollisuus, koko maan puolustaminen sekä osaava ja toimintakykyinen reservi.

Osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen on erinomainen tapa sekä reserviläisille että kaikille kansalaisille kehittää omia taitojaan ja toimintakykyään. Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää valtakunnallisesti erilaisia kursseja ja koulutuksia. Puolustusvoimien vastuulla ovat vapaaehtoiset harjoitukset sekä kertausharjoitukset. MPK järjestää myös Puolustusvoimien operatiivisiin tarpeisiin perustuvaa sotilaallisia valmiuksia kehittävää koulutusta. Erittäin tärkeä resurssi on yli tuhat MPK:n kouluttamaa reserviläiskouluttajaa, joiden käyttö sekä kertausharjoituksissa että vapaaehtoisissa harjoituksissa on todellinen apu Puolustusvoimien omalle henkilökunnalle.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitys ei rajoitu pelkästään sotilaallisten valmiuksien kehittämiseen. Sopivia tehtäviä löytyy jokaiselle, kursseja on sekä varusmiespalveluksen suorittaneille että kaikille avoimia arjen turvallisuuskursseja. Tilaisuudet tarjoavat ihmisille mahdollisuuden kehittää itseään, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja valmistautua mahdollisiin kriisitilanteisiin. Osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kasvattaa kokonaisturvallisuutta sekä resilienssiä eli kriisin sietokykyä.


Vapaaehtoinen maanpuolustus antaa valmiuksia arkeen ja poikkeustilanteisiin

Ihmiset näkevät tärkeänä mahdollisuuden osallistua joko alueellisen reserviläisjärjestön tai MPK:n koulutuksiin ja toimintaan omalla kotiseudulla. Vapaaehtoinen maanpuolustus on harrastus, josta hyötyvät niin yksilö, yhteisö kuin yhteiskuntakin. Tilaisuuksissa tutustuu oman paikkakuntansa ihmisiin. Ja jos kriisi iskee, on helpompi lähteä tositoimiin, kun ihmiset ovat jo tuttuja.

Jokainen meistä voi omalla panoksellaan varmistaa, että Suomi pysyy turvallisena ja vahvana nyt ja tulevaisuudessa.

Next article