Skip to main content
Etusivu » Turvallisuus » Luottamus viranomaisiin tukee turvallisuuden tunnetta
Turvallisuus

Luottamus viranomaisiin tukee turvallisuuden tunnetta

luottamus-poliisi
luottamus-poliisi
Kuvat: Pexels ja Mika Hakkarainen / Poliisi

Turvallisuus ja toisaalta myös sen tunne ovat suomalaisen demokratian ja hyvinvointiyhteiskunnan ydintä. Suomi onkin monilla mittareilla yksi maailman turvallisimmista maista.

Koronatilanne on horjuttanut suomalaisten turvallisuuden tunnetta, ja se on vaikuttanut osaltaan myös poliisin tehtäviin. Ihmisten vetäytyessä koteihinsa, päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat ja lähisuhdeväkivalta eivät välttämättä tule näkyviksi samaan tapaan kuin ennen. Myös nettipetokset ja törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat kasvussa.

Poliisin tehtävänä on häiriö- ja poikkeusoloissakin olla vakautta ja tasapainoa tuova toimija, joka turvaa kaikkia, kaikkina aikoina. Olemme myös tottuneet toimimaan nopeastikin muuttuvissa toimintaympäristöissä 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Ihmiset odottavat, että palvelumme ovat nopeasti saatavissa, rikoksia estetään ennalta ja ne selvitetään tehokkaasti. Poliisilla on vuosittain yli miljoona hälytystehtävää, joista kiireellisimpiä on noin 70 000.

Vaikka asiat ovat kovin hyvin, meidän viranomaisten tehtävänä on seurata turvallisuusympäristön muutoksia ja pyrkiä olemaan omassa toiminnassamme aina muutama askel edellä.

Ennaltaehkäisyssä meillä kaikilla on keskeinen rooli.

Varautuminen ei voi olla näkymättä katukuvassa. Esimerkiksi vakavat väkivallanteot ovat pakottaneet meidät muuttamaan toimintatapoja ja varustusta. Oleellista on, että poliisin näkökulmasta osaaminen, välineistö ja tarvittava lainsäädäntö ovat kunnossa.

Sama pätee viestintään. Olemme monesti todenneet, että poliisi on kaikkien aikojen turvaaja kaikille, ja tekee tällä hetkellä maailman parasta tulosta. Kun sitten puhumme toimintaympäristön muutoksesta ja uusista uhkista, meitä saatetaan arvostella pelottelusta.

Kansallinen turvallisuustilanteemme heijastelee Euroopan ja lähialueidemme olosuhteita sekä kiinnittyy yhä selvemmin globaaleihin ilmiöihin. Muutoksesta pitää pystyä puhumaan. Ja siihen pitää myös varautua.

Turvallisuuden kantavana voimana on yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Sen vastavoimina ovat eriarvoistuminen ja syrjäytyminen. Yksi keskeinen turvallisuuden tunteeseen vaikuttava tekijä on luottamus siihen, että yhteiskunta pystyy puuttumaan erilaisiin sitä koetteleviin ilmiöihin – ennalta estämään rikoksia tai viimeistään kiireellisessä hätätilanteessa selvittämään ja hoitamaan tilanteet.

Ennaltaehkäisyssä meillä kaikilla on keskeinen rooli. Yhteisöllisyydellä on vahva yhteys myös siihen, miten selviämme henkisesti kriiseistä.

Artikkelin kirjoittaja Seppo Kolehmainen toimii poliisiylijohtajana.

Next article