Etusivu » Turvallisuus » Hyvä kunto on osa kokonaisturvallisuutta
Sponsoroitu

Maanpuolustustaitoja ovat hyvän fyysisen kunnon lisäksi kenttätaidot eli suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-, johtamis- ja vaellustaidot. Yksi reserviläisliikunnan keskeisistä tehtävistä on ylläpitää ja kehittää näitä taitoja.

– Etenkin sovellettu reserviläisammunta (SRA) kiinnostaa ihmisiä. Mutta turvallisuus on ensisijainen asia, kilpailullisuus tulee vasta toisena. Siksi osallistujien on lajia harrastaakseen suoritettava SRA-kurssi, Reserviläisurheiluliitto ry:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Kesälahti kertoo.

– Jotoksiin ja sotilastaitokisoihin voi osallistua kuka vain täysi-ikäinen. Kilpailu ei ole pääasia, vaan ihmisten kannustaminen liikkumaan, Kesälahti jatkaa.

Talvijotoksella maaliskuussa pääsee kokeilemaan selviytymistä erähenkisissä olosuhteissa. Mukaan pääsee matalalla kynnyksellä, sillä majoitus on lämpimässä sisätilassa ja sukset ja lumipuvut saa talon puolesta. Ilmoittautuminen avautuu 6.12.

– Yksi jotoksen rastitehtävistä on ensiaputaidot. Jos onnettomuus oikeasti osuu kohdalle, on helpompi toimia, kun asioita on päässyt harjoittelemaan turvallisissa olosuhteissa, huomauttaa Kesälahti.

Yhdessä voi marssia yksinkin

– RESUL Four Day March on kaikille avoin, jo perinteinen kansainvälinen nelipäiväinen etämarssitapahtuma toukokuussa. Etämarssi on järjestetty kolme kertaa, minimissään ihmiset ovat kävelleet kymmenen kilometriä, innokkaimmat yli kaksisataa. Osallistujia on tuhansia useissa eri maissa, Kesälahti sanoo.

Reserviläisurheiluliiton tehtävänä on sekä kilpa- että kuntourheilun suunnittelu ja toteutus

• Fyysisen ja henkisen kunnon ylläpito ja kehittäminen helpottavat haasteiden kohtaamista jokapäiväisessä elämässä.
• Myös harvinaisempia taitoja kannattaa kehittää ja ylläpitää.
• Sosiaalisella kanssakäymisellä on toiminnassa tärkeä merkitys.

RESUL:n jäseniä ovat Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto piireineen sekä Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL). RESUL on Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n jäsen.

RESUL liikkuu ja liikuttaa

Next article