Skip to main content
Etusivu » Talous » Taloudellinen kestävyys luo edellytykset vastuulliselle liiketoiminnalle
Sijoittaminen

Taloudellinen kestävyys luo edellytykset vastuulliselle liiketoiminnalle

taloudellinen-kestavyys-vastuullinen-liiketoiminta
taloudellinen-kestavyys-vastuullinen-liiketoiminta
Kuvat: Unsplash ja Alma Talent

Paljon on puhuttu siitä, että ilmastonmuutokselle ja muille vastuullisuusasioille ei tehdä tarpeeksi ennen kuin niillä on jokin taloudellinen merkitys – raha puhuu.

Lähtökohtaisesti sijoittajat haluavatkin sijoituksilleen hyvää tuottoa. Kaiken liiketoiminnan on oltava taloudellisesti kestävää, ja se luo edellytykset myös vastuulliselle liiketoiminnalle.

Jo noin puolet globaaleista ammattimaisesti hallinnoiduista varoista sijoitetaan jonkin vastuullisen sijoittamisen strategian mukaan. Syitä voi olla monia, kuten vaikkapa ilmastonmuutoksen torjuminen, maapallon säilyminen elinkelpoisena tuleville sukupolville tai sosiaalisen tasa-arvoisuuden lisääminen. Yhä useammin vastuullisen sijoittamisen motiivi on kuitenkin taloudellinen: sillä pyritään pienentämään riskiä ja saavuttamaan ylituottoa pitkällä aikavälillä.

Vastuullinen sijoittaja analysoi potentiaalista sijoituskohdetta ESG-näkökulmista (Environmental, Social, Governance), eli arvioi yrityksen ympäristövaikutuksia, sosiaalisia vaikutuksia ja hyvän hallintotavan toteutumista. Vastuullisessa sijoittamisessa otetaan huomioon ESG-tekijät sijoituspäätöstä tehdessä ja arvioidaan ESG-tekijöiden vaikutusta yrityksen tuottoihin suhteessa riskeihin. Enää ei keskustella niinkään siitä, onko vastuullinen sijoittaminen tuottavaa, vaan mitkä vastuullisen sijoittamisen menetelmät tuottavat parhaiten.

Vastuullisen sijoittamisen nimissä tarjotaan hyvin erilaisia sijoitustuotteita, eivätkä ne kaikki nimestään huolimatta johda parempaan tuottoon. Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa osakesijoituksissa tuottavimpia strategioita ovat toimialan vastuullisimpiin yhtiöihin sijoittaminen (ns. best-in-class) ja aktiivinen vaikuttaminen sijoituskohteisiin. Muiden omaisuuslajien tuottovaikutuksia on tutkittu vähän, mutta kysyntä esimerkiksi vihreille joukkovelkakirjoille kasvaa voimakkaasti.

Lue myös: Vuoden Sijoittaja 2019 Julia Thurén: ”Salkku kertoo sijoittajan arvoista”

On mahdollista, että tällä hetkellä markkinoilla toimiva yritys sisältää niin suuria ESG-riskejä, ettei siihen kannata pitkällä tähtäimellä sijoittaa. Vastuulliset sijoittajat alkavat karttaa tällaisia kohteita. Toisaalta ESG-analyysi voi paljastaa, että kohteessa on paljon potentiaalia, jota markkinoilla ei ole vielä havaittu ja hinnoiteltu, jolloin arvonnousun vara on suurempi. Paremmat ESG-analyysitaidot auttavat sijoittajaa arvioimaan vastuullisuuden taloudellisia vaikutuksia: sekä riskejä että liiketoiminta- ja tuottomahdollisuuksia.

Loppujen lopuksi vastuullinen sijoittaja tarkastelee ESG-tekijöiden vaikutuksia sijoituskohteen elinmahdollisuuksiin. Rajoittavatko ne liiketoimintamahdollisuuksia vai tarjoavatko ne uusia mahdollisuuksia kilpailuedun synnyttämiseen? Pahentaako yhtiö toiminnallaan globaalia kestävyysongelmaa vai tarjoaako se siihen ratkaisuja? ESG-analyysi auttaa valitsemaan vastuullisia sijoituskohteita, jotka tuottavat hyvin suhteessa otettuun riskiin. 

Hanna Silvola

KTT, apulaisprofessori

Silvola tutkii ja opettaa vastuullisuusraportointia ja vastuullista sijoittamista Hankenin kauppakorkeakoulussa sekä yrityselämän asiantuntijoille liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Hän on toinen Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin -kirjan (Alma Talent, 2019) kirjoittajista. Silvola on myös julkaissut laskentatoimen ja yritysvastuun alueella lukuisia korkeatasoisia julkaisuja kansainvälisissä tiedelehdissä. Hän on opettanut London School of Economicsissa ja vieraillut Stanfordin yliopistossa.

Next article