Etusivu » Talous » Jamilla Heiskanen: “Arvot ohjaavat vastuullista sijoittajaa”
Sijoittaminen

Jamilla Heiskanen: ”Arvot ohjaavat vastuullista sijoittajaa”

jamilla-heiskanen
jamilla-heiskanen
Jamilla Heiskanen toimii Osakesäästäjien keskusliiton toimistopäällikkönä. Kuvat: Toni Pakarinen

Vastuullisesta sijoittamisesta on tullut trendi – ja hyvä niin. Sijoittajalla onkin yhä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa sijoittamalla vastuullisuutta ja kestävää kehitystä vaaliviin kohteisiin.

Vastuullinen sijoittaminen on loppujen lopuksi täysin mahdollista aivan samoilla instrumenteilla kuin mikä tahansa muukin strategia. Eikä kyse ole hyväntekeväisyydestä, vaan yhtä lailla tuottojen tavoittelusta.

Huomio keskittyy usein ympäristön vaikutuksien ja kestävän kehityksen ympärille, vaikka ESG (environmental, social, governance) on paljon laajempi käsite. Ilmastonmuutosta vastaan taisteleminen on hyvin energiakeskeistä ja ilmaston lämpenemisestä on niin ikään tullut uhkapeli ihmiskunnalle.

Sijoittaminen ei ole nollasummapeliä pitkällä aikavälillä, kun vaakalaudalla on tuottojen lisäksi myös maapallo.

Vastuullinen sijoittaminen pohjautuu kuitenkin yksilötasolla arvojen mukaiseen valintaan, jossa perinteisen numeerisen analyysin rinnalle on tullut runsaasti muitakin keinoja. Vastuullisuus- ja vaikuttavuussijoittaminen, sekä oma arvopohja vaikuttavat yhä enemmän sijoittajan päätöksentekoon.

Vastuullisessa sijoittamisessa keskustelu kuitenkin usein jumiutuu vain negatiivisiin vaikutuksiin, mikä on ymmärrettävää, sillä helpoin tapa aloittaa vastuullinen sijoittaminen on poissulkea toimialoja tai yhtiöitä. Osalle näitä voivat olla hiili- tai tupakkateollisuus, lapsityövoima, öljy- tai tekstiiliteollisuus. Vastuullisen sijoittamisen ytimessä on kuitenkin läpinäkyvyys.

Toiminnan mittaaminen sekä raportoiminen ei saisi keskittyä pelkästään positiiviseen kilvoitteluun, vaan myös kipeiden asioiden ja epäonnistumisten viestintään.

Vastuullisesti toimiva yritys on riskienhallinnan kannalta sijoittajalle myös mielekkäämpi, sillä tällöin yritys suurella todennäköisyydellä varautuu ympäristön, lainsäädännön ja sääntelyn muutoksiin. Vastuullisuuden integrointi liiketoimintaan on siis yrityksen kilpailuetu pitkällä aikavälillä.

Kuluttajat muuttavat maailmaa ostokäyttäytymisellään

Sijoittaminen ei ole erillään reaalimaailmasta, joten miksi katsomme tarkkaan mitä syömme, mutta emme mihin laitamme rahamme?

Kuluttajan ostokäyttäytymisellä voi muuttaa maailmaa ja samoin sijoittamalla vastuullisesti voi positiivisesti vaikuttaa yhteiskuntaan. Vastuullisen sijoittamisen tavoitteena ei ole kuitenkaan tavoitella täydellisyyttä, vaan löytää dialogi eri toimijoiden välille. Kommunikaatio ja ymmärrys niin sijoittajien, yhteisöjen kuin yritystenkin kanssa on raporttia konkreettisempi keino muuttaa sanat teoiksi.

Lue myös: Vuoden Sijoittaja 2019 Julia Thurén: ”Salkku kertoo sijoittajan arvoista”

Yksityissijoittajat ovat tämän keskustelun ytimessä, ja pelkkä ”viherpesu” ei riitä vaan mittauksen ja raportoinnin tulisi tähdätä muutokseen. Vastuullinen omistaja haluaakin tiedonjanon lisäksi myös osallistua yhtiökokouksiin, sekä käyttää äänivaltaansa.

Vastuullinen sijoittaminen on sirpaloitunutta eikä tietoa aina ole helposti yksityissijoittajan saatavilla, mutta vastuullisuus ei kuitenkaan ole suoraviivaista, sillä läpinäkyvä viestintä yhtiön vaikutuksista yhteiskuntaan on merkityksellisintä.

Loppujen lopuksi vastuullisuuden määrittely on monitahoista ja myös toimialojen kesken haastavaa. Siksi sijoittajan kannattaakin pohjata sijoituspäätökset oman arvopohjan mukaisesti siihen, mihin haluaa sijoittamillaan rahoilla vaikuttaa.

Sijoittaminen ei nimittäin ole nollasummapeliä pitkällä aikavälillä, kun vaakalaudalla on tuottojen lisäksi esimerkiksi myös maapallo.

Next article