Skip to main content
Etusivu » Mökillä » Näin valitset sopivan huussin mökillesi
Huussi

Näin valitset sopivan huussin mökillesi

huussin valinta
huussin valinta
Millainen huussi mökille kannattaa valita? Kompostoiva, erotteleva, pakastava, tuhkaava tai haihduttava? Kuva: Getty Images

Ennen kuivakäymälälaitteen valintaa kannattaa miettiä, minkälaista käyttöä laitteella tulee olemaan, millaiseen tilaan se asennetaan ja miten käymälätuotoksia on mahdollista käsitellä omalla tontilla.

Käyttäjämäärä ja käyntitiheys määrittävät säiliöiden tyhjennysvälin.

Keskimäärin ihminen tuottaa 450 litraa virtsaa ja 50 litraa kiinteää ulostetta vuodessa. Laitteen toimintaperiaate (kompostoiva, erotteleva, pakastava, tuhkaava tai haihduttava) vaikuttaa kiinteän käymäläjätteen (uloste, paperit ja kuivike) ja nesteiden (suotoneste tai eroteltu virtsa) määrään ja laatuun.

Kompostoidusta käymälätuotoksesta saadaan erinomaista maanparannusainetta.

Käymäläistuimessa eroteltu puhdas virtsa on erinomaista lannoitetta ja sitä voi käyttää omalla tontilla jo noin kuukauden säilyttämisen jälkeen sopivassa suhteessa laimennettuna (esimerkiksi 1:3). Ulosteen läpi suotunut virtsa taas sisältää ulostebakteereja ja sitä pitää säilyttää vähintään vuosi ennen käyttöä.

Kompostoidusta käymälätuotoksesta saadaan erinomaista maanparannusainetta. Käymälätuotosta kannattaa kompostoida vähintään vuoden ajan ennen käyttöä. Valmis komposti voidaan levittää pensaiden juurelle tai sekoittaa kasvualustaan.

Ulkohuussin sijoituksessa tontilla täytyy ottaa huomioon suojaetäisyydet naapurin rajaan, kaivoihin ja vesistöön. Niistä voi kysyä kunnan rakennus- ja ympäristöviranomaisilta. Kulkuväylien esteettömyys ja tyhjennyksen helppous vaikuttavat ratkaisevasti käyttömukavuuteen.

Kompostoivan käymälän nesteet haihtuvat paremmin, kun käymälä on avoimella ja aurinkoisella paikalla, eikä tuulettomassa metsän reunassa. Monesti on myös tarvetta jälkikompostointiin, joten tarvitaan käymälätuotosten kompostointiin soveltuva tiivispohjainen ja katettu kompostori.

Tilan tarve vaihtelee käymälälaitteen mukaan. Jos ulkohuussia varten on olemassa rakennus tai asennetaan kuivakäymälä sisätiloihin, tulee laite valita käytettävissä olevan tilan mukaan. Silloin täytyy ottaa huomioon laitekohtaiset vaatimukset, säiliöiden tilantarve, läpiviennit ilmanvaihtoputkelle, nesteletkulle ja kuilulle käymäläjätesäiliöön. Lisäksi on varattava tarpeeksi tilaa käymälän huoltoa ja tyhjennystä varten sekä käsienpesupaikka.

Hajuttomuutta oikeanlaisen huussin valinnalla

Toimiva ilmanvaihto pitää käymälätilan hajuttomana ja edistää laitteen toimintaa. Kuivakäymälässä ilma poistetaan käymälälaitteen kautta, eikä katossa olevan poistoilmaventtiilin avulla kuten vesivessassa. Käymälän ilmanvaihtoputki tulee asentaa mahdollisimman suorana katolle, 90 asteen kulmat muodostavat hajulukon, eikä ilmanpoisto laitteesta toimi. Ilman kulkua voidaan tehostaa joko sähköisen tai tuulituulettimen avulla.

Kuivikkeella tarkoitetaan ainetta, jota lisätään useimpiin kuivakäymälälaitteisiin kompostoitumisprosessin tehostamiseksi. Sen tarkoitus on ehkäistä epämiellyttäviä hajuja sekä kuohkeuttaa massaa. Sitä lisätään joko joka käyttökerran jälkeen tai valmistajan ohjeiden mukaan. Itse tehdyistä kuivikkeista parhaiten toimii turpeen ja puuhakkeen seos, jossa on noin 50 prosenttia haketta ja 50 prosenttia lannoittamatonta turvetta.

Lattian päälle asennettavissa malleissa käymäläjätesäiliö on istuimessa. Haihduttavissa, pakastavissa ja tuhkaavissa laitteissa ei ole erillistä nestesäiliötä ja ne tarvitsevat sähköä toimiakseen. Pakastava käymälä on ainoa, joka ei tarvitse ilmanvaihtoputkea. Käsisuihkun käyttö on mahdollista erottelevissa ja suurisäiliöllisissä kompostoivissa malleissa.

Kirjoittaja Susanna Pakula toimii projektiasiantuntijana Käymäläseura Huussi ry:llä.

Next article