Etusivu » Koulu » Miten PISA-kelkka käännetään?
Koulu

Miten PISA-kelkka käännetään?

Koulujen on saatava keskittyä pedagogiikkaan. On karsittava turhia kyselyitä ja irrallisia toimintaohjelmia, jotka hajottavat fokuksen. Kuva: Getty Images

Antti Ikonen

puheenjohtaja

Suomen Rehtorit ry

Joulukuussa 2023 julkaistussa PISA-tutkimuksessa suomalaisnuorten menestys laski entisestään.

– Vaikka Suomi menestyy edelleen verraten hyvin, erottaa tulosten systemaattinen lasku tutkimuskerrasta toiseen meidät monesta muusta OECD-maasta. Suunta ei käänny itsestään, nyt on aika rakentavalle kriittiselle analyysille, yhteisen tilannekuvan muodostamiselle ja sen jälkeen suunnitelmalle, miten kurssi käännetään, painottaa Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtaja Antti Ikonen.

Taloudellisten resurssien väheneminen on osasyy ongelmiin, mutta ratkaisua ei löydy pelkästään rahoituksesta.

– Koulujen on saatava keskittyä pedagogiikkaan. On karsittava turhia kyselyitä ja irrallisia toimintaohjelmia, jotka helposti hajottavat fokuksen. Jos jo opettajat ovat epävarmoja painopisteistä, miten siinä viidakossa pärjää oppilas, jolle kaikki on uutta. Kouluihin tarvitaan enemmän aikaa kiireettömälle kohtaamiselle, lisää välittämistä ja vuoropuhelua. Opettajilla on kyllä into ja halu ohjata lapsia ja nuoria kasvamaan fiksuiksi aikuisiksi. Heille on annettava mahdollisuus keskittyä siihen, jotta koulu voi tarjota oppilaille tarvittavat perustaidot ennen toiselle asteelle siirtymistä, Ikonen korostaa.

Digi demokratisoi oppimista

Digitaalisten välineiden hyödyntäminen mahdollistaa pääsyn kaiken tiedon äärelle asuinpaikasta riippumatta. On tärkeää tunnistaa ja hallita digitaalisuuden riskit sekä vahvistaa medialukutaitoa. Kouluilla on merkittävä rooli tässä prosessissa.

– Harvalukuisena kansana meidän on erittäin tärkeää pysyä osaamisen ja kehityksen kelkassa mukana. Teknologia tarjoaa uudenlaisia, luovia välineitä oppimiseen, sanoo Ikonen.

Oppimisprosessi rakentuu aiemman osaamisen päälle. On kehitettävä tekoälyalustoja, jotka tunnistavat oppilaan aiemman osaamisen, integroivat tehtävät opetussuunnitelmaan sekä tarjoavat oppilaalle nopeaa palautetta ja tukea.

– Koulu muuttuu yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Menneisyyden kaipuun sijaan on katsottava rohkeasti eteenpäin ja hyödynnettävä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Kun koulu ja yksilö muuttuvat tasatahtiin, muutosta ei voi estää, Ikonen summaa.

Next article