Skip to main content
Etusivu » Koulu » Innostavat oppimateriaalit suunnitellaan käyttäjälähtöisesti
Sponsoroitu

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Todellisuudessa lapset ovat harvoin mukana, kun heidän tulevaisuuttaan suunnitellaan.

– Koulua tulee kehittää lähellä niitä, joiden päivään päätökset eniten vaikuttavat. Kun keskustelun lähtökohdaksi otetaan oppilaiden tai opettajien arkiset tarpeet ja hyvinvointi, tulemme ratkaisseeksi ongelmia oikeasta suunnasta, sanoo sisältöjohtaja Anna-Reetta Sipilä Otava Oppimisen palveluista.

Oppimateriaalien kehittämisessä on keskeistä kerätä ja tunnistaa opettajien ja oppilaiden toiveita ja tarpeita. Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden käytön tulee olla helppoa ja selkeää, jolloin opettajat voivat keskittyä opetukseen ja erilaisten oppijoiden tukemiseen. Oppilaat taas motivoituvat kiinnostavista digitaalisista sisällöistä. Yksittäisen oppimateriaalin kehittämisen sijaan opetus- ja oppimiskokemusta täytyykin kehittää kokonaisvaltaisesti. Siten saadaan luotua kouluihin arkea helpottavia ratkaisuja. Digitaalisten ja painettujen materiaalien vastakkainasettelusta tulisikin siirtyä kohti laajempaa pohdintaa siitä, miten oppimista tai lukutaitoa voidaan tukea eri menetelmin. 

– Meidän ja muidenkin koulua kehittävien tahojen on oltava luovempia ja kunnianhimoisempia ratkaisuissamme. Suomalaisopettajat ovat huippuluokan ammattilaisia, mutta arjessa aika valuu aivan muuhun kuin opettamiseen. Opettajilla on kyllä osaamista yhdistää perinteisiä, tehokkaita oppimismenetelmiä ja digipedagogiikkaa, mutta se vaatii aikaa ja ihmisiä. Oppimisen ja opettamisen edellytysten pitää olla kunnossa, Sipilä muistuttaa.

Oppilaat ja opettajat kertovat ja Otava kuuntelee – Näin luodaan vaikuttavaa oppimista

Otavalla palveluita kehitetään aktiivisesti yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Kun suunnitellaan kannustavia oppimiskokemuksia, vahvistetaan oppijan kokemusta siitä, että harjoittelemalla kuka vain voi olla jossain hyvä. Se parantaa oppijan itsetuntoa ja oppimisprosessia, ja näin oppimateriaalin pariin palataan mielellään. Toisin kuin käyttökokemuksen suunnittelussa, jossa onnistuminen mitataan käyttäjän tyytyväisyydellä tai suoriutumisnopeudella, oppimiskokemuksen suunnittelussa tavoite on syvemmällä: oppija saa uusia taitoja ja ymmärrystä.

– Yhteiskehittäminen tarkoittaa kaikkien palvelua käyttävien osallistamista. Yhteisten kehityshetkien toteutus vie aikaa, mutta se on käytetyn ajan arvoista, kun oppilaat ja opettajat saavat äänensä kuuluviin oppimis- ja opetuskokemuksen muotoilussa, kertoo Otava Oppimisen palveluiden Concept Lead Essi Sorsa.

– Rakennamme Otavalla parhaillaan uutta digitaalista oppimis- ja opetusalustaa tämän päivän, mutta myös tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoite on luoda yhdessä paras mahdollinen oppimiskokemus pedagogiset, teknologiset ja sisällölliset tekijät huomioiden. Kun tunnustetaan oppilaiden ja opettajien arvokas panos oppimateriaalien suunnittelussa, luodaan vaikuttavaa oppimista, Sorsa jatkaa.

Lue lisää ja tutustu demoihin

Next article