Skip to main content
Etusivu » Koulu » Aikaa aitoon vuorovaikutukseen
Sponsoroitu

Teemu Lehtonen

liiketoimintajohtaja, Visma Aquila Oy

Koulu tarvitsee työrauhaa, enemmän aikaa opettamiseen sekä oppilaiden kohtaamiseen.

– Peruskoulun tulevaisuutta suunniteltaessa pitäisi kuunnella myös heitä, jotka eivät ole viihtyneet koulussa ja kysyä erityisopettajilta oppilaiden haasteista. Käydä rehellistä keskustelua, myöntää rohkeasti virheet ja ottaa tarvittaessa askel taaksepäin siihen mikä toimi. Jokainen epäonnistuminen on mahdollisuus oppia, haastaa Visma Aquila Oy:n liiketoimintajohtaja Teemu Lehtonen.

Ensimmäinen asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota, on löytää jokaiselle lapselle sopiva tapa oppia. Toinen keskeinen näkökulma on keskittyminen ja kokonaisuuksien ymmärtäminen. On osattava validoida tietoa ja ymmärtää syy-seuraussuhteita, ei opetella ulkoa yksityiskohtia.

– Opettajan tehtävä on saattaa lapsi oikean tiedon äärelle ja antaa työkaluja sen hahmottamiseen, onko tieto linjassa suuremman kuvan kanssa. Jos perustiedot eivät ole kunnossa, oppiminen voi tuntua vaikealta ja koulu raskaalta. Esimerkiksi kielissä ja matematiikassa pohja myöhemmälle oppimiselle luodaan jo varhaisessa vaiheessa, Lehtonen painottaa.

Opetusohjelmat ja materiaalit yhden linkin takana

Vuonna 2023 julkaistu Wilma Links mahdollistaa koulussa tarvittavien sähköisten työkalujen käytön yhdellä alustalla, samassa ekosysteemissä. Tämä antaa aikaa olennaiseen: läsnäoloon sekä oppimiseen ja opettamiseen.

Wilma Links yhdistää Wilman ja oppimisen arvioinnin alusta Qridin järjestelmät saumattomaksi kokonaisuudeksi, mikä säästää opettajien aikaa ja tarjoaa opetustoimelle parempia keinoja arvioinnin yhtenäistämiseen.

– Olemme halunneet luoda palvelukokemuksen, jotta opettajille jäisi enemmän aikaa oppilaiden kanssa työskentelyyn. Ekosysteemiajattelu helpottaa myös oppilaiden ja opettajien siirtymistä koulusta toiseen, Lehtonen toteaa.

Kouluissa

• Kokonaisuuksien hahmottaminen ja oman oppimistavan oppiminen ovat keskeisiä.
• Tekniikka auttaa löytämään yhteisen tien, helpottaa arkea ja antaa enemmän aikaa kohtaamisille.
• On tärkeää pysähtyä ja rohkeasti myöntää mitkä kokeilut ovat onnistuneet ja mitkä epäonnistuneet.

Vapauta aikaa opetuksessa ja hallintotyössä!

Wilma Linksin avulla voit säästää jopa 20 minuuttia oppitunnista opetukseen.

Next article