Skip to main content
Etusivu » Vastuullinen kuluttaja » Yhdessä voimme luoda Suomeen 10 000 uutta työpaikkaa
Kotimaisuus

Yhdessä voimme luoda Suomeen 10 000 uutta työpaikkaa

Työpaikat syntyvät yrityksissä, ja niiden menestys siivittää samalla myös suomalaisen työn menestystä. Kuva: Getty Images

Tero Lausala

toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto

Vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. Suurelle osalle kuluttajista siitä on tullut jo perusoletus: joko yritys toimii vastuullisuusodotusten mukaan tai se ei ole edes vaihtoehto silloin, kun tehdään ostopäätöstä tai mietitään uutta työpaikkaa.

Kuluttajat haluavat yhä useammin tietää tuotteen alkuperän. He myös haluavat, että yritys tuottaa yhteiskunnalle hyvää ja on tätä kautta rakentava osa sitä ympäristöä ja yhteiskuntaa, jossa se toimii. Tällainen hyvä voi tulla joko työpaikkojen, verotulojen, innovaatioiden tai vaikkapa hiilijalanjäljen keventämisen muodossa. Jokainen kuluttaja voi omassa arjessaan kiinnittää huomiota siihen, mitä ostaa ja miten tuotteita ja palveluita kuluttaa. Tällainen kysyntäpaine vaikuttaa yritysten toimintaan yhtä merkittävästi kuin erilaiset säädökset ja ylhäältä alas tulevat vastuullisuusvaatimukset.

Meidän suomalaisten kannattaa olla ylpeitä, esimerkiksi pitkälle historiaan ulottuvasta muotoiluperinteestämme. Mainetta on saavutettu edelläkävijöiden, kuten Aino ja Alvar Aallon, Tapio Wirkkalan ja Paavo Tynellin luomana, ja perinne on jatkuvasti uudistunut ja nyt myös digitalisoitunut. Suomalainen design kuuluu skandinaavisen designin perinteeseen, mutta sillä on selkeä oma luonteensa ja historiansa.

Monessa maassa se, että tuote on Design from Finland, on vahva kilpailuetu.

Isona trendinä skandinaaviseen muotoiluun yhdistyy odotus siitä, että tuotteet ja palvelut on tuotettu ympäristöä säästäen sekä eettisesti myös hankintojen ja työolosuhteiden osalta. Suomalainen muotoilu erottuu muusta skandinaavisesta muotoilusta eniten juuri sen korostetun luontosuhteensa sekä funktionaalisuutensa ansiosta. Monessa maassa se, että tuote on Design from Finland, on vahva kilpailuetu.

Työpaikat syntyvät yrityksissä, ja niiden menestys siivittää samalla myös suomalaisen työn menestystä. Kun kuluttaja valitsee kotimaisen vaihtoehdon, jokainen käytetty euro luo uusia edellytyksiä työpaikkojen säilymiselle sekä uusien syntymiselle. Samalla kuluttajien valinnat tuovat hyvinvointia koko yhteiskunnalle, sillä yritykset maksavat veroja, kuten myös niiden työntekijät ja alihankkijat.

Talouden näkökulmasta tämä merkitsee sitä, että jos jokainen suomalainen käyttää joka kuukausi 10 euroa lisää kotimaisiin tuotteisiin tai palveluihin, syntyy Suomeen vuositasolla jopa 10 000 uutta työpaikkaa ja valtiollekin kertyy 300 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Siinä on meille kaikille ajattelemisen aihetta.

Next article