Skip to main content
Etusivu » Vastuullinen kuluttaja » Tiedätkö, mikä on yrityksesi hiilikädenjälki?
hiilineutraalius

Tiedätkö, mikä on yrityksesi hiilikädenjälki?

Ilmastomyönteisemmässä liiketoiminnan suunnittelussa oiva työkalu on myös hiilikädenjälki. Kuva: Getty Images

Hiilijalanjälki on tarkoitus saada mahdollisimman lähelle nollaa. Hiilikädenjälki taas pyritään kasvattamaan niin suureksi kuin mahdollista.

Oman hiilijalanjäljen määrittäminen kiinnostaa yhä laajempaa joukkoa yrityksiä, koosta riippumatta. Kun vastuullisuuden merkitys liiketoiminnassa korostuu, yritykset haluavat mitata myös oman toimintansa ja tuotteidensa hiilijalanjäljet konkreettisesti.

– Varsinkin globaalit yritykset syynäävät nyt entistä tarkemmin myös hankintaketjuunsa kuuluvien yritysten tekemiä ratkaisuja, Clonet Oy:n toimitusjohtaja Sari Siitonen sanoo. 

Kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät kriteerit painottuvat myös julkisissa hankinnoissa. Siitosen mukaan omien tuotteidensa ja palvelujensa hiilijalanjäljen läpikotaisin tuntevat yritykset saavat kilpailutuksissa etulyöntiaseman. 

– Samalla yrityksiltä oletetaan, että ne osaavat myös avata niitä toimia, joiden avulla ilmastovaikutuksia aiotaan pienentää.

Hiilikädenjälki sidoksissa myös yrityksen taloudellisiin tavoitteisiin

Ilmastomyönteisemmässä liiketoiminnan suunnittelussa oiva työkalu on myös hiilikädenjälki. Siitonen kuvailee hiilikädenjälkeä positiiviseksi mittariksi, jonka avulla omaa vähäpäästöistä tuotetta tai palvelua on mahdollista verrata esimerkiksi markkinajohtajan vastaavaan tuotteeseen tai palveluun. 

– Siinä, missä hiilijalanjälki on yksikäsitteinen, hiilikädenjäljen suuruus voi vaihdella vertailukohdasta riippuen. Jokin tuote saattaa markkinasta riippuen korvata hyvin erilaisia tuotteita. Myös tuotannossa käytettävän energian ilmastovaikutus voi vaihdella maittain. 

Positiivisen hiilikädenjäljen kasvattaminen on Siitosen mukaan mielekästä monin tavoin. Se on myös selkeämmin sidoksissa yrityksen taloudellisiin tavoitteisiin.

– Pyrkimys kasvattaa hiilikädenjälkeä luo positiivisuuden kierteen. Positiivinen hiilikädenjälki kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän yritys onnistuu myymään vähäpäästöisiä tuotteitaan. 

Next article