Skip to main content
Etusivu » Vastuullinen kuluttaja » Tarve yksilölliselle liikkumiselle ei häviä
kestävä liikenne

Tarve yksilölliselle liikkumiselle ei häviä

EU:n uusien autojen valmistukseen asettamia päästörajoja ei ole mahdollista saavuttaa ilman autojen sähköistymistä. Kuva: Getty Images
EU:n uusien autojen valmistukseen asettamia päästörajoja ei ole mahdollista saavuttaa ilman autojen sähköistymistä. Kuva: Getty Images

Lähitulevaisuudessa henkilöautot muuttuvat vähäpäästöisemmiksi ja liikenteen sähköistyminen sekä automaatio muuttavat liikkumisen mallia. 

Vastuullisuus on päivän sana. Vaan minkälaisia osa-alueita vastuulliseen autoiluun liittyy? Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen sanoo vastuullisen autoilun tarkoittavan muutakin kuin mahdol-
lisimman polttoainetaloudellista ja omaan käyttötarkoitukseen sopivaa kulkupeliä. 

– On tärkeää, että auto pidetään kunnossa ja matkoja yhdistellään tarkoituksenmukaisella tavalla, polttoainetaloudellisesti ajaen, Nieminen listaa.

Vastuullisuuteen kuuluu Niemisen mukaan olennaisesti myös turvallisuus. 

– On tärkeää, että liikenteessä oma ja kaikkien muiden tienkäyttäjien turvallisuus tulee aina huomioitua.

Vaikka henkilöautot muuttuvat turvallisemmiksi ja vähäpäästöisemmiksi, on niiden merkitys ihmisten liikkumisen kannalta Suomessa – EU:n harvimmin asutussa maassa – kuitenkin jatkossakin suuri.

– Liikenteen sähköistyminen ja automaatio muuttavat liikkumista, mutta tarve yksilölliselle liikkumiselle ei ole häviämässä mihinkään, Nieminen sanoo.

Autokannan sähköistyminen johtaa päästörajojen saavuttamiseen

Nieminen muistuttaa, ettei EU:n uusien autojen valmistukseen asettamia päästörajoja ole mahdollista saavuttaa ilman autojen sähköistymistä.

– Sähköautojen tekniikka on vielä uutta ja kehittyy nyt nopeasti ja roimin askelin. Kokonaispäästöjen alentamisessa myös hybridi on hyvä ratkaisu. 

Kummankin ratkaisun toiminnallisena edellytyksenä on riittävät latausmahdollisuudet.

– Sillä, minkälaisia matkoja ajetaan ja mitkä latausmahdollisuudet ovat käytettävissä, on suuri merkitys auton valintaa tehtäessä, Nieminen painottaa.

Niemisen mukaan biopolttoaineilla ja monella muullakin innovaatiolla on jatkossa oma osuutensa ympäristökuormituksen vähentämisessä. 

– Tulevaisuuden käyttövoimaksi pohditaan esimerkiksi vetyä, mutta vielä tällä hetkellä sen kehittelytyö on lähtökuopissa. Tutkimus- ja tuotekehitysvaiheessa on myös muita, esimerkiksi hiilen talteenottoon liittyviä, polttoaineratkaisuja.

Next article