Skip to main content
Etusivu » Vastuullinen kuluttaja » Avainlippu tae suomalaisesta työstä
Arjen vastuulliset valinnat

Avainlippu tae suomalaisesta työstä

Kuva: Adobe Stock

Avainlippu on suomalaisen työn tavaramerkki. Se takaa tuotteelle tai palvelulle vähintään 50 prosentin kotimaisuusasteen. Se varmistaa myös valmistusprosessin jäljitettävyyden. Avainlippu myönnetään yritykselle kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja se menestyy. Avainlippu on yli 50 vuotta ollut tae Suomessa valmistetulle tuotteelle, tuoteryhmälle tai palvelulle. Kuluttajalle se on suora viesti, että hän ostaa suomalaista työtä.

– Avainlippu-merkki tukee suomalaista työtä ja osaamista. Tutkimustulokset osoittavat, että Avainlipulla varustettu tuote tai palvelu vaikuttaa kuluttajan myönteiseen ostopäätökseen, toimitusjohtaja Tero Lausala Suomalaisen Työn Liitosta kertoo.

Suomalaista työtä ja suunnittelua arvostetaan maailmalla, mutta osaammeko me itse arvostaa omaa osaamistamme? Suomalaisen Työn Liitto hallinnoi ja kehittää suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, kuten Avainlippu ja Design from Finland ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä.

Suosi suomalaista työtä

– Suomalaista työtä tukemalla voit tehdä valinnan työllisyyden puolesta. Tutkimustulokset osoittavat, että jos jokainen suomalainen ostaa 10 eurolla kuussa suomalaisen tuotteen, lisää se 10 000 henkilötyöpaikkaa vuodessa. Työllisyyden kannalta kyse on merkittävästä asiasta ja ostopäätöksenä pienestä summasta, Tero Lausala laskee.

Suomalainen työ kestää kovempaakin kilpailua. Siitä ovat esimerkkinä monet kotimaiset tuotteet ja palvelut, joiden arvo mitataan yritys- ja yhteiskuntavastuuna, kuten työntekijöiden osallistamisena ja kotimaisuusasteen säilyttäjänä.

Suomalaisen Työn Liiton teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset kuluttajat arvostavat myös vastuullisuutta, eettisyyttä ja laatua. Vastuullinen kuluttaja tekee ostopäätöksessään myös arvovalintoja. Suotta eivät lähi- ja paikallistrendit ole nousussa. Kuluttajat kiinnittävät huomiota muun muassa ruoan tuotannon eettisyyteen ja käyttötavaroiden hiilijalanjälkeen. Kuluttajan ymmärrys on syvä ja läpinäkyvyyttä peräänkuulutetaan. Ilmiö ulottuu päivittäistavarakaupan ulkopuolelle, sillä suuri osa suomalaisista arvostaa kotimaisuutta yksityisissä lääkäripalveluissa.

Seuraavat sata vuotta ovat jo työn alla

– Tällä Suomi100 -juhlavuoden kampanjatunnuksellamme tuomme esille, miten suomalaisen työn arvostus ja laatu korostuvat myös muuttuvassa maailmassa. Haastamme työelämän muutoksen, koska se on väistämätöntä, Tero Lausala kiteyttää tulevaisuutta.

– Liittomme on toiminut 105 vuotta suomalaisen menestyksen hyväksi. Avainlippu tunnetaan jo hyvin, mutta työelämän muutos vaatii toimintatapojen ja johtamisen muutosta, jotta suomalainen työ pärjää jatkossakin, Lausala lisää.

Kysymys on viime kädessä, miten yrityksissä annamme työntekijöille vaikuttamismahdollisuuksia ja itseohjautuvuutta työnsä suunnittelussa, teossa ja ongelmien ratkaisussa. Suomalainen työntekijä ja yritys saavat olla ylpeitä osaamisestaan.

Työelämän muutos koskettaa kaikkia organisaatioita. Ikääntyvien työntekijöiden vahvan osaamisen ja hiljaisen tiedon merkitys tulee korostumaan ja sen siirto nuoremmalle polvelle on välttämätöntä, jotta hyvät käytänteet ja osaaminen säilyvät yrityksessä. Työn merkityksellisyys nouse jatkossa yhä tärkeämmäksi tekijäksi meille kaikille.

Next article