Etusivu » Vastuullinen kuluttaja » Arto O. Salonen: Menestyvissä tuotteissa ja palveluissa sitoudutaan hyvään
Arjen vastuulliset valinnat

Arto O. Salonen: Menestyvissä tuotteissa ja palveluissa sitoudutaan hyvään

Kuva: Metropolian kuvapankki

Tiedostava kuluttaja tekee valintoja kuluttamisesta aiheutuvien hyötyjen ja haittojen perusteella. Hän haluaa, että kulutusvalinnasta seuraa hyvää. Huomion kohteina ovat luonto, ihmiset ja talous.

Tyypillisin tiedostavan kuluttajan teko on kotimaisten tuotteiden ja palvelujen käyttäminen. Tällä tavoin varmistetaan oman alueen elinvoimaisuutta. Lähellä tuotettuun tuotteeseen liittyy myös läpinäkyvyyttä, joka on vetoavaa. Tiedetään kenelle raha menee ja millaisissa olosuhteissa tuote valmistetaan.

Koko planeetta värähtelee, kun ostaa suomalaisesta päivittäistavarakaupasta purkillisen raviolia. Katja Gauriloffin ohjaama Säilöttyjä unelmia -elokuva havainnollistaa, kuinka läpinäkymättömiä nykyiset tuotevalmistusketjut ovat.

Leivonnassa käytetty vehnäjauho saadaan Ukrainasta. Naudanliha Puolasta ja oliivit Italiasta. Portugalissa kasvatetaan tomaatit, ja ranskalaiset kanat munivat kananmunat. Mausteet kasvavat Euroopan ulkopuolella.

Raviolipurkin saumoissa käytetty tina louhitaan avolouhoksilta Brasiliassa. Rautamalmi sieltä, mistä sitä halvimmalla saadaan. Paperisen etiketin raaka-aineena käytettyjen puiden jäljille ei tahdo päästä. Ja jokaisessa valmistusprosessin vaiheessa käytetään energiaa, joka on puhtaampaa tai likaisempaa.

Luontoon liittyvä tiedostaminen ilmenee energia- ja materiaalitehokkaina valintoina sekä luonnonmukaisen ja kasviperäisen ravinnon suosimisena. Näitä valintoja edustavat ympäristömerkityt tuotteet sekä palveluiden käyttö hyödykkeiden ostamisen sijasta. Todellinen tarve kun on reikä seinään silloin tällöin eikä porakoneen omistaminen. Tai paikasta toiseen pääseminen eikä niinkään kulkuneuvojen omistaminen.

Sosiaalinen tiedostaminen on ihmisoikeusperustaista. Se ilmenee tuotetta valmistavien työntekijöiden olosuhteiden huomioimisena. Tuotevalmistusketjussa ei siedetä syrjimistä, pakkotyötä tai lapsityövoimaa. Työntekijöiden järjestäytymisvapautta ja toimeentulon turvaavan palkan maksamista puolustetaan.

Olemme viikko viikolta tietoisempia tulevaisuuteen liittyvistä haasteista ja omien valintojemme kytköksistä näihin ongelmiin.

Olemme viikko viikolta tietoisempia tulevaisuuteen liittyvistä haasteista ja omien valintojemme kytköksistä näihin ongelmiin. Informaatioajan nopea ja laaja tiedon välittyminen johtaa siihen, että tuotteiden ja palvelujen vastuullisuusvaatimukset voimistuvat.

Siinä missä vielä muutamia vuosia sitten vastuullisuutta korostavat kuluttamisen muodot saatettiin tulkita kuluttaja-aktivismiksi, ovat ne nykyään jokapäiväisiä puheenaiheita. Kun kuluttajien tietoisuus lisääntyy, koituu epäeettisillä tavoilla toimiville yrityksille taloudellista haittaa.

Tulevaisuuteen liittyvien ongelmien yhä parempi tiedostaminen lisää myös painetta yhteiskunnalliseen ohjaukseen. Haitallista kuluttamista halutaan suitsia. Viisaassa yhteiskunnassa verorasituksen kohteena eivät ole hyvät asiat kuten työ, vaan huonot asiat kuten päästöt, saasteet ja epäterveellinen ravinto. Tosihintatalous vahvistuu.

Täydellisessä tuotteessa tai palvelussa yhdistyy hyöty käyttäjälle, yrityksen työntekijälle, yhteiskunnalle sekä koko ihmiskunnan yhteiselle tulevaisuudelle. Näin muodostuu jaettua arvoa, joka on vastaansanomattoman vakuuttavaa. Osallisuustalous ja jakamistalous saavat enemmän sijaa.

Tiedostava kuluttaja lisää oman elämänsä mielekkyyttä kytkeytymällä kulutusvalinnoillaan sellaisiin tuotevalmistusketjuihin, jotka ratkaisevat ongelmia. Ratkaisijan roolin ottaminen lisää kokemusta elämän merkityksellisyydestä. Hyvään sitoutuminen kannattelee elämää.

Next article