Skip to main content
Etusivu » Turvallisuus » Turvallisuuden kantava voima on yhteisöllisyys
Arjen turvallisuus

Turvallisuuden kantava voima on yhteisöllisyys

turvalisuus
turvalisuus
Katujengiytyminen huolestuttaa monia. Kuva: Getty Images

Seppo Kolehmainen

poliisiylijohtaja

Suomalaisten nuorten henkinen pahoinvointi ja sen lieveilmiöt puhuttavat. Katujengiytyminen huolestuttaa monia. Toistaiseksi jengimäinen toiminta on keskittynyt pienehköille alueille, erityisesti pääkaupunkiseudulle.

Jengeihin kuuluvien henkilöiden välillä on kuluneen kesän aikana ollut väkivaltaisuuksia ja osassa tapauksia on myös käytetty ampuma-aseita yleisillä paikoilla. Huumeiden myymisen ja käytön lisääntyminen on myös selkeässä nousussa – perusmuotoisten huumausainerikosten määrä kasvoi vuonna 2020 noin 36 prosenttia ja jo vuonna 2019 lähes 30 prosenttia. Kasvanut käyttö näkyy myös monenlaisina välillisinä haittoina ja niiden kasvuna.

Se, millaisena tilanne jatkuu, riippuu koko yhteiskunnan kyvystä vastata näihin haasteisiin. Jos tilanteen annetaan olla, voi tilanne huonontua, ja tilanteen eskaloitumista tuleekin viranomaisten määrätietoisilla toimilla torjua kaikin tavoin.

Suomi on useiden tutkimusten mukaan edelleen maailman vakain, vapain ja turvallisin valtio.

Poliisi on suunnannut keinovalikoimaansa entistä enemmän ennaltaehkäisemiseen. Jo nykyisin lainsäädäntö mahdollistaa esimerkiksi nuoren ohjaamisen hoitoon sakottamisen vaihtoehtona. Tavoite on pyrkiä estämään käytön eskaloituminen. Sakkovaatimusten määrä onkin laskenut, esimerkiksi viime vuonna noin yhdeksän prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Hoitoonohjauksia on kirjattu moninkertaisesti aiempaa enemmän.

Haasteena on hoitopaikkojen ja siten reaaliaikaisen avun mahdollisuuksien vähäisyys. Tilanteen ollessa akuutti ei ole paikkaa, minne ohjata. Hoitoon pääsyn instrumentteja on jo olemassa, mutta niiden hyödyntämistä tulee kehittää.

Turvallisuuden kantavana voimana on yhteisöllisyys sekä yhdessä tekeminen ja sen vastavoimina eriarvoistuminen sekä syrjäytyminen.

Toinen keskeinen turvallisuuden tunteeseen vaikuttava tekijä on luottamus yhteiskunnan kykyyn puuttua näihin ilmiöihin – estämään ennalta vahingolliset ilmiöt tai viimeistään kiireellisessä hätätilanteessa selvittämään tilanteet. Ennaltaehkäisyssä meillä kaikilla on keskeinen rooli.

On tärkeää muistaa, että Suomi on useiden tutkimusten mukaan edelleen maailman vakain, vapain ja turvallisin valtio. Poliisi ja sisäinen turvallisuus ovat kokonaisuutena arvioiden maailman toiseksi parhaimmat, ja maamme on todellakin puolustamisen arvoinen maa. Poliisin tehtävänä on olla kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina.

Next article