Skip to main content
Etusivu » Turvallisuus » Naisille turvallisuustaitoja ja kriisinkestävyyttä
Sponsoroitu

Suomalaisten naisten halu ja kyky osallistua kokonaisturvallisuutta edistävään toimintaan on aina ollut vahvaa ja viime aikoina kiinnostus toimintaa kohtaan on kasvanut. Naisten Valmiusliitto tarjoaa kaikille naisille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Koulutusta järjestetään pääasiassa viikonlopun mittaisten NASTA- ja PikkuNASTA -harjoitusten muodossa.

– Kurssiaiheita ovat esimerkiksi selviytyminen sähköttä, maastotaidot, katuturvallisuus, henkinen kriisinkestävyys, informaatiovaikuttaminen, joukkomuonitus ja kyberturvallisuus, kertoo Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Pia Lindell.

Eri puolilla Suomea toteutettavat harjoitukset ovat erinomainen tilaisuus hankkia käytännön turvallisuustaitoja ja viettää viikonloppua satojen samanhenkisten naisten kanssa. Osallistumalla kursseille naiset saavat tietoja ja -taitoja ennakoinnista, varautumisesta ja toimimisesta eri tilanteissa.

– Ensi vuonna toteutetaan viisi harjoitusta. Niihin voi tulla ilman ennakkotaitoja eikä osallistuminen edellytä minkään järjestön jäsenyyttä, Lindell toteaa.

Naisten rooli kokonaisturvallisuuden edistäjinä on keskeinen ja nykyisessä maailmantilanteessa turvallisuusosaamisen merkitys on korostunut. Naisten Valmiusliiton vision mukaisesti naiset halutaan saada turvallisuuden eturiviin. Liiton strategisiin tavoitteisiin sisältyy, että turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille ja että naiset ovat selkeä osa turvallisuutta.

– Valmiusliitto on vuosien aikana kouluttanut yli 15 000 naista. Yksi hyvä tapa vahvistaa omaa, läheisten ja koko Suomen kriisinkestävyyttä on omien turvallisuustietojen sekä -taitojen kartuttaminen, muistuttaa Lindell.

25-vuotias Naisten Valmiusliitto koostuu kymmenestä vapaaehtoista maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuustyötä tekevästä järjestöstä, joissa toimii yli satatuhatta naista. Liitto kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia koulutuksen avulla sekä lisää naisten mahdollisuuksia toimia häiriö- ja poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Koulutusta järjestetään yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus MPK:n kanssa, Puolustusvoimien tuella.

naisten

Lisätietoa koulutuksista ja niihin
ilmoittautumisesta 

Next article