Etusivu » Turvallisuus » Turvallisuus tarvitsee tekijänsä
Arjen turvallisuus

Turvallisuus tarvitsee tekijänsä

turvallisuus
turvallisuus
Muuttuva toimintaympäristö näkyy poliisin ja muiden sisäisen turvallisuuden ammattilaisten työssä. Kuva: Krista Luoma

Jonne Rinne 

puheenjohtaja, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL

– Euroopan ja koko muun maailman turvallisuusympäristön muutokset heijastuvat Suomeen. Olemme ajatelleet elävämme lintukodossa, jossa leppoisa “Reinikainen” riittäisi kuvaamaan poliisilta vaadittavaa osaamista. Todellisuus on yhä useammin aivan toisenlainen, kertoo Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne.

Valitettavasti poliisin työn yksi tärkeimmistä elementeistä, kansalaisten aito kohtaaminen, jää nykyisin liian vähälle.

– Hälytystehtäviä joudutaan laittamaan odotukselle, ja vaikka tehtäväpaikoille päästäisiinkin lähtemään, ei asiakkaan ja poliisin väliseen riittävään vuorovaikutukseen ole läheskään aina aikaa, Rinne toteaa.

Myös entistä useampi rikosilmoitus jää kiireen takia tutkimatta. Pyörävarkauden tai automurron kohteeksi joutunut kansalainen voi rikosilmoituksen tehtyään yllättyä ikävästi: juttu ei etene tutkintaan, koska tutkinnan rajoittaminen on nykyresursseilla välttämätöntä. Jos niin ei tehtäisi, rikostutkijat hukkuisivat juttupinojensa alle. Rajalliset resurssit on suunnattava törkeimpien rikosten tutkintaan.

– Tämä turhauttaa oikeutetusti sekä poliiseja että kansalaisia, jotka verovaroin rahoittavat poliisitoiminnan ja rikoksen uhreina odottavat saavansa poliisilta palvelua.

Koko ketju kuntoon

Kiire koskee koko sisäisen turvallisuuden ketjua hätäkeskuksesta poliisin lupapalveluihin ja oikeudenhoitoon asti.

– Sisäisen turvallisuuden ketju on yhtä vahva kuin sen huonoiten resursoitu lenkki. Käsittelyajat pitenevät, jos yksikin lenkin osa on aliresursoitu, Rinne tiivistää.

Oikeushallinnossa puretaan koronapandemian aiheuttamaa ruuhkaa vielä pitkään. Käsittelyajat ovat pidentyneet jo ennen pandemiaa, ja pahimmillaan ratkaisua joutuu odottamaan vuosia.

– Rikoksen uhrilla ja epäillyllä pitää olla oikeus saada asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa sekä poliisin että oikeuslaitoksen puolella. Koko ketjun riittävä resursointi on toimivan oikeusvaltion edellytys, Rinne sanoo.

Voimavarojen niukkuus vaikuttaa myös sisäisen turvallisuuden kilpailukykyyn rekrytointimarkkinoilla. Rinne painottaa, että ei ole samantekevää, ketkä muodostavat tulevaisuudessa sisäisen turvallisuuden selkärangan.

– Haluamme rekrytoida työkavereiksemme parhaat vertaistensa joukosta.

Ikäluokkien pienentyessä on tärkeää, että Hätäkeskuslaitoksen, poliisin ja oikeushallinnon tehtävät kiinnostavat ja niissä myös pysytään.

– On sääli, jos esimerkiksi oikeushallinnon tehtävistä tulee läpikulkupaikkoja muihin työtehtäviin. Tämän estämiseksi muun muassa palkkauksen ja uralla etenemismahdollisuuksien on oltava kunnossa.

Työn vaativuuden tulee näkyä palkkauksessa

Monet sisäisen turvallisuuden ammateissa toimivat kokevat olevansa kutsumusammatissa, mutta pelkän kutsumuksen voimalla ei jakseta piteneviä työuria, eikä makseta asuntoja ja sähkölaskuja.

– Meidän on tehtävä hartiavoimin töitä myös työolojen parantamiseksi, jotta vaativassa ja raskaassa ammatissa toimivien työkyky säilyy hyvänä, Rinne korostaa.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen sekä työstä palautumiseen vuorotyötä vaativilla aloilla. Myös näissä ammateissa on voitava työskennellä tavoite-eläkeikään asti ja siirtyä terveenä ansaitulle eläkkeelle.

Työn vaativuuteen ja kuormittavuuteen perustuva oikeudenmukainen palkkaus on yksi työn arvostuksen tärkeimpiä mittareita. Sisäisen turvallisuuden ammattilaiset kohtaavat työssään uhkaa, väkivaltaa ja epäasiallista käytöstä. Siksi työntekijän on koettava, että työn kuormittavuus ja jatkuvasti päivittyvät osaamisvaatimukset näkyvät palkkauksessa.

– Ammattiemme vaativuus mitataan kovan paineen alaisessa työssä, jossa kansalaisten on voitava luottaa siihen, että heitä palvelevat virkavastuulla alansa parhaat ammattilaiset.

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon korkea taso ja ammattilaisten nauttima luottamus eivät ole itsestäänselvyyksiä. Luottamus on ansaittava vuoden jokaisena päivänä, jokaisessa työvuorossa, jokaisella tehtävällä. Tätä luottamusta on vaalittava muuttuvassa turvallisuusympäristössä.

Oikeudenmukaista palkkausta, työsuhdeturvaa ja työoloja

Next article