Etusivu » Turvallisuus » Puolustusministeri Antti Kaikkonen: Iskunkestävä Suomi
Arjen turvallisuus

Puolustusministeri Antti Kaikkonen: Iskunkestävä Suomi

Kuva: Keskusta

Iskunkestävyys, josta käytetään ammattikielessä myös termiä resilienssi, on noussut viime aikojen muotisanaksi. Iskunkestävyys kuvaa sitä, miten hyvin yhteiskunnat ovat varautuneita erilaisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin. Tämä kattaa niin maanpuolustuksen, kuin siviilivarautumisenkin.

Viime aikoina maanpuolustus on saanut paljon palstatilaa julkisuudessa, johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Vaikeat ajat ovat osoittaneet, että Suomessa on toimittu viisaasti, kun olemme pitäneet puolustuksemme kunnossa viime vuosikymmenten aikana. Tänäkin päivänä yleinen asevelvollisuus ja korkea maanpuolustustahto ovat Suomen puolustuksen kivijalka.

On tärkeää, että maanpuolustus saa laajaa tukea koko yhteiskunnassa. Toukokuussa 2022 julkaistiin Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) laatima kysely, jonka mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on mittaushistorian korkein. Euroopan maiden joukossa ja koko maailmankin mittakaavassa olemme tässä asiassa ehdotonta kärkijoukkoa.

Maanpuolustustahto näkyy myös siinä, miten suomalaiset, ikään ja sukupuoleen katsomatta, ovat kiinnostuneet vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Erilaisille varautumiseen ja valmiuteen liittyville kursseille on ilmoittautunut ennätysmääriä hakijoita. On tärkeää, että jokainen maanpuolustustahtoinen suomalainen pääsee osallistumaan isänmaan turvallisuuden eteen tehtävään työhön, mahdollisuuksiensa mukaan. Kurssitoimintaa järjestävälle Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) onkin myönnetty lisärahoitusta ja koulutusta kehitetään ja laajennetaan edelleen.

Vahvan maanpuolustuksen lisäksi Suomessa on rakennettu niin sanottu kokonaisturvallisuuden malli, jossa on varauduttu erilaisiin yhteiskunnan häiriötilanteisiin. Näitä ovat esimerkiksi suuronnettomuudet, sähköntuotannon katkeamiset ja tietoverkkojen häiriöt. Vaikka viranomaiset huolehtivat oman roolinsa mukaisesti varautumisesta vakavampiin kriiseihin, on myös asioita, jotka ovat meidän kaikkien vastuulla. Jokaisen suomalaisen on hyvä esimerkiksi tarkistaa, että kotoa löytyy riittävä kotivara, kuten vettä ja elintarvikkeita 72 tunnin tarpeiksi. Näin annetaan viranomaisille lisäaikaa pystyttää tarvittavat kriisiajan järjestelyt.

Iskunkestävyyden kannalta tärkeää on myös luottamus viranomaisiin ja toisiimme. Yhtenäistä kansakuntaa on vaikea horjuttaa ulkopuolelta. Tämä yhdessä korkean maanpuolustustahdon, yleiseen asevelvollisuuteen perustuvien ja riittävästi resursoitujen Puolustusvoimien sekä kokonaisturvallisuuden mallimme kanssa tekevät pienestä Suomesta iskunkestävän.

Kirjoittaja Antti Kaikkonen on Suomen puolustusministeri ja Keskustan kansanedustaja.

Next article