Etusivu » Talous » Rahastosijoittamisen helmet
Sijoittaminen

Rahastosijoittamisen helmet

Kuva: Pexels

Tavoitteletko korkeaa tuottoa suurella riskinsietokyvyllä vai kaipaatko maltillista arvonnousua pitkällä aikavälillä? Sijoituspalveluyhtiöiden asiantuntijat avaavat rahastomarkkinoiden helmien ominaispiirteitä.

1. Mikä on sijoitusfilosofianne?

Heikki Palmu, Fennia Varainhoito Oy: Toimitilarahaston tarkoituksena on sijoittaa pitkäjänteisesti vakaata kassavirtaa tuottaviin kiinteistöihin, jotka luonnollisesti sijaitsevat hyvillä sijainneilla. Kiinteistöjen osalta olemme aktiivinen omistaja ja etsimme jatkuvasti tapoja parantaa kohteiden houkuttelevuutta ja tuottoa.

Marcus Björkstén, Fondita Sustainable Europe: Sijoitusfilosofiamme perusta on sijoittaa kannattaviin ja vastuullisiin yhtiöihin, joilla on hyvä markkina-asema, hinnoitteluvoima ja tase sekä kyvykäs johto. Sama sijoitusfilosofia ohjaa toimintaamme kautta linjan, vaikka rahastojemme maantieteellinen sijainti ja teemat eroavat toisistaan.

Fondita Sustainable Europe sijoittaa yhtiöihin, jotka toiminnallaan edistävät kestävää kehitystä. Olemme vakuuttuneita, että nämä ilmastonmuutosta torjuvat ja luonnonvarojen tehokasta käyttöä kehittävät yhtiöt ovat tulevaisuuden voittajia myös tuoton suhteen.

Stefan Haglund, ODIN Kiinteistö: ODIN Kiinteistö sijoittaa Pohjoismaisiin pörssinoteerattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin. Etsimme yhtiöitä, jotka ovat liiketoiminnallisesti kannattavia, joilla on hyvä johto, terve tase ja jotka voimme ostaa houkuttelevalla hinnalla. Emme heilu jokaisen tuulen mukana, vaan noudatamme filosofiaamme tunnollisesti ja pitkäjänteisesti.

Henrika Vikman, Nordea Funds Oy: Nordean Ilmasto ja Ympäristö -osakerahasto etsii sijoituskohteiksi yhtiöitä, joiden kehittämät ratkaisut auttavat kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Sijoituskohteet täyttävät myös hyvän sijoituskohteen kriteerit, tyypillisesti rahastossa on keskikokoisten kasvuyhtiöiden aliarvostettuja osakkeita.

2. Kenelle rahastonne sopii?

Heikki Palmu, Fennia Varainhoito Oy: Rahastomme sopii erinomaisesti kaikille tahoille yksityishenkilöistä institutionaalisiin sijoittajiin. Vuokrasopimuksien tuoma kassavirta tarjoaa hyvää suojaa inflaatiota vastaan. Perinteisten osake- tai korkosijoitusten lisäksi toimitilarahasto on oiva tapa lisätä sijoitussalkun hajautusta.

Marcus Björkstén, Fondita Sustainable Europe: Fondita Sustainable Europe rahastot sopii sijoittajalle, joka haluaa hyvän tuoton lisäksi edistää tulevien sukupolvien tulevaisuutta. Rahaston kautta sijoitat yhtiöihin, jotka mahdollistavat tehokasta kamppailua ilmastonmuutosta vastaan.

Stefan Haglund, ODIN Kiinteistö: Yksityissijoittajille ja instituutioille, jopa Norjan valtion eläkerahasto on sanonut että listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kautta on tehokkaampaa saada hajautusta eri kiinteistö segmenteissä. Rahasto tarjoaa tehokkaan ja helpon tavan sijoittaa erityyppisiin kiinteistöihin. Rahasto on myös likvidi, hinta annetaan päivittäin, joten ostaa ja myydä voi milloin vain, mikä on kiinteistörahastolle harvinaista.

Henrika Vikman, Nordea Funds Oy: Aktiivinen maailmanlaajuinen osakerahasto sopii sijoittajalle, joka hakee salkkuunsa hajautettua osakepainoa ja markkinoita parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä. Ilmasto ja Ympäristö -rahasto on ratkaisu sijoittajalle, joka haluaa taloudellisen tuoton tavoittelun lisäksi edistää kestävää kehitystä ja vähähiilisiä ilmastoratkaisuja.

3. Mitä riskejä sijoittamiseen liittyy?

Heikki Palmu, Fennia Varainhoito Oy: Toimitilarahaston osalta rahaston merkittävimmät riskit liittyvät itse kiinteistötoimialaan sekä vieraan pääoman käyttöön. Kiinteistömarkkinoiden ja erityisesti toimialakiinteistömarkkinoiden arvonkehityksellä on siten olennainen merkitys rahasto-osuuden arvoon.

Marcus Björkstén, Fondita Sustainable Europe: Sijoittamiseen liittyy aina riskejä, erityisesti osakkeisiin ja osakerahastoihin sijoittaessa. Historia on osoittanut osakemarkkinoilla otetun riskin tarjoavan hyvän korvauksen, kunhan on pitkäjänteinen ja sietää markkinoiden heilahduksia. Fondita Sustainable Europe -rahaston menestykseen vaikuttavat lisäksi yleinen suhtautuminen ilmastonmuutokseen ja toimet sen torjumiseksi.

Stefan Haglund, ODIN Kiinteistö: Listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin liittyy osakemarkkinariski sekä yhtiöriski. Laajasti hajautetun salkun riskit ovat kuitenkin hallittavissa – tutkimukset osoittavat, että pitkällä aikavälillä listattujen kiinteistöyhtiöiden markkina-arvo seuraa kiinteistömarkkinoiden kehitystä. 

Henrika Vikman, Nordea Funds Oy: Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä maailman osakemarkkinoiden keskimääräistä tuottoa parempaan tuottoon, jolloin myös osakemarkkinoihin liittyvä riski on korkeampi kuin maailmanmarkkinoilla keskimäärin. Ilmasto ja Ympäristö -rahasto on myös tietyn toimialan ympärille fokusoitunut salkku, mikä voi aiheuttaa heiluntaa.

4. Mihin rahastonne on keskittynyt ja mitä hyötyjä se tarjoaa sijoittajalle?

Heikki Palmu, Fennia Varainhoito Oy: Rahaston avulla sijoittajalla on mahdollisuus päästä mukaan perinteisesti paljon pääomia vaativiin kiinteistösijoituksiin ammattimaisen suursijoittajan matkassa. Rahastomme on keskittynyt Suomen isoimpiin kaupunkeihin, pääpainopisteenään pääkaupunkiseutu. Merkittävin osuus on nyt toimisto – ja liiketiloissa.

Haluatko lisätietoa rahastoistamme? Lue lisää Fennian toimitilarahastosta.

Marcus Björkstén, Fondita Sustainable Europe: Fondita Sustainable Europe etsii Euroopasta sijoituskohteita, joiden tuote, teknologia tai palvelu auttaa saavuttamaan tavoitteet Co2-päästöjen vähentämisessä ja luonnonresurssien hallinnassa. Rahaston kautta sijoittaja saa jalansijan niihin yhtiöihin, jotka kulkevat eturintamassa kohti vihreämpää maailmaa.

Haluatko lisätietoa rahastoistamme? Lue lisää Fondita Sustainable Europen rahastoista.

Stefan Haglund, ODIN Kiinteistö: Rahasto tarjoaa erittäin hyvin hajautetun kiinteistösalkun – pienelläkin pääomalla saa osan salkkuyhtiöiden noin 35 miljoonan m²:n kiinteistöomaisuudesta. Listattujen pohjoismaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden aktiivisena omaisuudenhoitajana, voimme helpommin siirtyä eri kiinteistösegmenttien välillä markkinanäkymien perusteella. Tällä hetkellä yksi salkun pääfokuksesta on pohjoismaisissa logistiikkakeskuksissa.

Pitkän historian omaavalla listatulla yhtiöllä on todennäköisesti laajempi tieto markkinasta kun pienemmällä kilpailijalla. Hajautetun salkun riski on tietenkin erilainen kuin esimerkiksi sijoittaessa yksittäiseen sijoitusasuntoon. Lisäksi sijoittaminen listattuihin yhtiöihin on läpinäkyvää, sijoittaja saa ajantasaista tietoa salkussa olevien yhtiöiden liiketoiminnasta.

Haluatko lisätietoa rahastoistamme? Lue lisää ODINin osakerahastoista.

Henrika Vikman, Nordea Funds Oy: Rahaston sijoitukset kohdistetaan yrityksiin, joiden liiketoiminta keskittyy vaihtoehtoisiin energianlähteisiin, luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen ja ympäristönsuojeluun. Pitkän aikavälin tuoton lisäksi rahastoon sijoittaminen tarjoaa mahdollisuuden olla mukana rakentamassa parempaa maailmaa.

Haluatko lisätietoa rahastoistamme? Lue lisää Nordean Ilmasto ja ympäristö -rahastosta.

Next article